(ca 50cm x 50cm x 50 cm = 1/8 kubikmeter)

...eller är det den nya läroplanen som utgör restriktioner för lärarnas frihet?
Tydliga ramar är det i alla fall...