Alter Bridge: In loving memory...

In loving memory hur saker och ting faktiskt kunde få diskuteras förr...

10 rasistiska påståenden som förr kallades för beredningsunderlag för systemreformer
----------------------------------------------------------------------

1. Mellan 2014 och 2018, den innevarande mandatperioden, räknar Migrationsverket med mellan 400 000 och 500 000 nya asylsökande varav sju av tio kommer att beviljas nya uppehållstillstånd.

2. Med den anhöriginvandring som brukar följa därpå, kan det röra sig om mellan 500 000 och 600 000 permanenta uppehållstillstånd under perioden.

3. Detta inträffar samtidigt som de kommuner som tagit emot flyktingar i större omfattning nu inte säger sig kunna ta emot fler och kommuner som inte tagit emot särskilt många, tydligt stretar emot.

4. Anhöriginvandring stod 2013 för runt 35 procent av beviljade uppehållstillstånd. Försörjningskraven på anhöriga till migranter, oavsett om de är flyktingar som beviljats asyl eller arbetskraftsinvandrare, existerar inte längre mer än i undantagsfall. Nästan alla anhöriginvandrare som får uppehållstillstånd är undantagna det fastställda kravet på försörjningsgarantier (under åren 2011, 2012 och 2013 var över 99 procent undantagna detta krav).

5. För en årskull av kommunplacerade flyktingar är mediantiden till det första förvärvsarbetet nästan åtta år – och det betyder inte att personen uppnått självförsörjning.

6. Efter femton år är fortfarande 40 procent av en årskull kommunplacerade flyktingar utan förvärvsarbete.

7. Utanförskapsområdena har blivit allt fler – från 156 år 2006 till 186 år 2012.

8. Det blir allt vanligare att åtta till tolv personer bor i en tvårummare inom ramen för EBO, enskilt boende. Hur påverkas infrastrukturen och integrationen av att ett stort antal lägenheter i miljonprogrammet har åtta till tio boende?

9. Utöver redan befintliga mycket stora behov av nya bostäder behöver bostäder för dessa cirka 400 000 nyanlända byggas. Om hälften beviljas uppehållstillstånd behövs på mycket kort tid bostäder motsvarande en av våra största städer byggas.

10. Det saknas idag 1 500 specialistläkare och 1 000 allmänläkare i primärvården. Därtill kommer stora behov av personal i skola, förskola, äldreomsorg etc. Få av våra nyanlända medmänniskor kan gå direkt in på dessa arbeten. De som gör det blir förstås pre-destinerade till vård och omsorg för framförallt våra äldre. Samma äldre som har stora behov av hög kompetens och goda språkkunskaper hos vårdpersonalen. I många fall är vi direkt beroende av våra nyanlända medmänniskors medverkan i vården, men samtidigt krävs utbildning i språk och i sakämnet vilket tar sin tid. En annan fråga är förstås varför just invandrare skall göras pre-destinerade till vårdjobb!?

Detta är några påståenden som kan betraktas utifrån dagens paradigm där dylika fakta har betraktats som rasistiska och främlingsfientliga uttryck.

Många av de systemfakta om migrations- och integrationspolitikens utmaningar men framförallt fakta om effekterna på och tillstånden hos de kringliggande välfärdssystemen har hållits djupfrysta av de som har ett särskilt ansvar för att lösa uppgiften. Det är samma fakta som tills i höstas stämplats som rasistiskt att analysera och konsekvensbeskriva.

I dag befinner sig det offentliga samtalet långt från den vilja till vetenskapligt baserade reformer som under efterkrigstiden i många avseende präglade bygget av vårt land. Detta i en tid när vi mer än någonsin skulle behöva just vetenskapligt baserade reformer på politikområde efter politikområde. En systemförståelse och en gemensam systemsyn.
-------------------------------------------------------------------
(Brix Ski Blog)

Snälla! Kan någon förklara för mig hur ovanstående punkter kan kallas för rasistiska? Jag söker faktiskt svaren hos de skyldiga för detta, Sveriges Team Godhet. För de säger ju att de ska stå upp för friheten att uttrycka sig...


De kända konstnärer i Sverige som främst drabbas av politiskt grundat våld är Lars Vilks och Dan Park. Alltså de som inte delar åsikter med Team Godhet... Vilket jag kanske inte heller gör - men det hör inte till saken. Park blev attackerad för någon månad sen och i lördags - alltså samma dag som stödeventet - attackerades Vilks...

Jag anser att alla inskränkningar mot yttrandefriheten är ett hot mot demokratin. Så jag skulle nu vilja fråga hur vi går vidare i detta...

...och gärna få en förklaring hur man står man står upp för demokrati och yttrandefrihet genom att blocka alla som inte tycker exakt lika...

...det handlar om SD... tänker inte ens länka till det. För de två tweetsen är nog det snällaste som står... Tweet två är ju annars en tyder på visst mått av självrannsakan...


Tänk att vi haft yttrandefrihet i hela vår svenska historia och nu är den hotad till max! Fast det är den ju - om man befinner sig på ett visst ställe...


Team Godhets ord är att vi är en humanitär stormakt - men av rädsla för att bli förknippade med SD och få rasistfascistkortet draget mot sig så tiger man och kryper. För att det ska passa in så talar våra styrande om en klapp på huvudet, lite terapi och fryshusverksamhet... Jo, visst är det humant. Men hur humant är det mot övriga? Mot de som flytt från extremisterna. Att det ständigt också ska behöva påminnas om att muslimer och islamister inte är synonymer. De facto är den där åsiktskapillären rent ut sagt farlig. 

Identitetspolitikens verkningar att bara de inom en viss grupp kan tala för sig själv och att de olika grupperna rangordnas och har tolkningsföreträde efter det. Så att de som Fnordspotting vidare säger: "De som förtjänar att hudflängas är alla som internaliserat kulturrelativismen så till den grad att de hånat de kristna som ogillat Ecce Homo som mossiga och högerreaktionära, samtidigt som de visat förståelse för islamistiska krafters krav på förbud för Muhammedteckningar. 

De som förtjänar att hudflängas är alla som varit tysta när vansinnet brett ut sig, alla som låtit sin avsky för rasismen övergå i förståelse för islamistisk och vänsterradikal extremism. Nu står vi inför ett vägskäl, och framtiden kommer att döma oss hårt om vi väljer fel väg."

Kan bara hålla med helt och fullt. Vi har en public service - en public desinformation - som säger att polisen mördade gärningsmännen... Det finns liksom inga gränser för hur bilden ska förvrängas för att förflytta fokus från islamistisk terror. Varför? tycker jag är mer än relevant att fråga sig. Öppnas ögonen bara det allra minsta så... Vi finner en ökad islamistisk extremism faktiskt "tillåtas" att breda ut sig. I den mediala rapporteringen pratar man så fint om yttrandefrihet, hatbrott och antisemitism - men enbart i generella termer. När det kommer till konkret ondska, judehat manifesterat i mord och till terror i verkligheten, så ryggar man och återfaller till ett förment neutralt språkbruk - ett språkbruk som döljer sanningen, förolämpar mottagarna och förorättar än en gång offren. Istället för att våga diskutera det som måste diskuteras - som att judar utsätts och mördas i Europa - väljer styrande och media att fokusera på hur vi ska undvika en ökad islamofobi... Så polisen i Malmö höjer säkerheten vid moskéer - varför inte även vid synagogor? Enligt mig har det de som har största behovet av skydd just nu...

Apologetens handbok
A. Tystnad
B. Fördöm det abstrakta "våldet"
C. När terrorn drabbar judar, varna för islamofobi

Att det ska vara så svårt att skilja mellan äpplen och päron och att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vidarefundering är om man verkligen ska tillåtas styra ett land om man har svårigheter med det...

Samtidigt som ni ser av punkterna från Brix Ski Blog ovan så står vi inför en migrationspolitisks kollaps. Peak Stupidity möter Point of No Return...

Ni som känner till mig sen innan vet att jag inte är glada över att SD växer och växer. Tvärtom! Men som jag har sagt innan - behöver inte betyda att man behöver ogilla alla som röstar SD. Jag gillar inte det där AIKlaget - betyder ju att jag inte kan umgås med AIKare... trams... några av mina bästa vänner är AIKare... Jag är glad att min värld inte är lika enkel och svartvit som Team Godhets. Livet blir intressantare så...

And no - I'm not insane, I’m not... not insane
(Avenged Sevenfold: Almost Easy)