Ja, jag hatar dig - för att du är man. Jag hatar alla män. Alla män...
Nej, inte alla män!!!
Alla män våldtar inte!
Alla män begår inte våldsbrott/är en säkerhetsrisk!
Det är en liten sjuk minoritet som begår brotten! Vi vet sedan tidigare att i nära relationer så utsätts män i minst lika hög grad som kvinnor för våld. Enligt Brå så drabbas män mer: 2,6 % av männen & 1,3 % av kvinnorna (2012). Män är alltså den största gruppen offer, men samtidigt om man ska kolla all statistik så utgör de också den största gruppen förövare. Men detta innebär verkligen inte att alla män är en fara. Det är en minoritet våldsamma manliga individer som är farliga. Paradoxen i "alla män"-mantrat är att de pratar om olika könsnormer. En av de sk 'maskulinitetsnormerna' är ju att beskydda och försörja sina nära och kära. Våld mot kvinnor är ett brott mot normen. Ni ser ju hur briljant den logiska tankegången inte är...

De förvirrade individerna som skriver det här är det väl egentligen mest synd om - det värsta är att det blir publicerat och de får möjlighet att förgifta andra. Irriterar mig på att sajten tar in vad som helst så länge det skrivs om hur kassa alla män är på något sätt. Som jag har sagt innan: Byt ut män i texten mot vilken annan grupp i samhället och det skulle bli ett himla liv. Den propagandan som de bedriver skulle då komma att klassas som hets mot folkgrupp - men nu definieras inte män som folkgrupp och de klarar sig utan rabalder. Det här ökar ju bara på de problem som de säger sig vilja bekämpa. Ju mer gruppen män skuldbeläggs - desto mer kommer klyftor och motsättningar att öka. Hur många som kommer foga sig och hur många som kommer komma i upprorsstämning återstår att se. Men jag hoppas verkligen att tokerierna hinner stoppas innan det går så långt - Att fler och fler stampar ifrån och säger att nu räcker det!

Dessa artiklar som publiceras är ju skrivna av ganska så unga tjejer. Majoriteten av dessa tjejer kan omöjligen ha tillskansat sig en erfarenhet om alla män... Det blir så uppenbart att de är indoktrinerade och att det bara blir papegojupprapningar i vad fått "lära sig". Är man runt 16-år är man ganska så påverkansbar - inte konstigt att feministerna riktar in sig på den här gruppen tjejer. Och det är här faran ligger - Att dagligen matas med att man är förtryckt. Vart det leder säger ju sig självt... Att hela tiden tutas i att man som kvinna är mindre värd och alla män är onda och farliga.  Feminismens toxicitet takes grand slam... Borde ju vara en ganska nattsvart livssyn, men samtidigt  så slipper de ta ansvar själva - det är ju alltid någon annans fel - någon annan som ska fixa...

Att tro att man är förtryckt
det är totalt helt förryckt
Tillsammans, man som kvinna
låt alla offerkoftor försvinna

Kan det vara så svårt med att vi faktiskt är annorlunda. Olika hormoner som påverkar som gör oss till man och kvinna - till de unika individer vi är. Studerar man djur så går det tydligt att se att biologin har rustat oss på olika sätt. Varför ska detta hela tiden motarbetas? Låt var och en utvecklas till det den personen är ämnad att utvecklas till. Det finns ett mellanting mellan den dåraktiga könlösheten och den lika dåraktiga könsstereotypen. Find your own way liksom... Jag är ju biolog och finner vetenskap som en mycket god grund att stå på och bygga forskning på. Och nu menar jag riktig forskning - där forskningen styr. inga förutfattade meningar här om vad resultaten ska bli som styr forskningen... Men se när det kommer till människa och biologiskt kön så blir det... i stort sett tabu och får slinka utanför den verkliga forskningen. Då är det genusglasögon på och man styr resultaten... För att det då passar agendan. I en agenda där det på något märkligt sätt får vara okej att utelämna fakta som inte passar in i det man vill torgföra... Nu är vi där igen - kön får inte finnas och ändå ska det kvoteras efter kön. Så länge det kvoteras i kvinnlig riktning...

Vi har ju exemplet där DO överser med könsdiskriminering vid polishögskolan. Känns ju som att DO lika gärna kan läggas ner...

...de följer ju inte sina egna skrifter, när det kommer till män...

Kollar man på regeringen och DO (nu får ni bara ett litet utdrag - har inte klurat ut hur jag laddar upp en pdf än). Antalet DO anmälningar:
- 50% kvinnor
- 47% män
- 3% övriga
Noterbart är att Sveriges kvinnolobby fick 10 miljoner för att ta bort ALL diskriminering mot kvinnor, inget till männen...

"Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet."

Det står alltså om samma rättigheter - men inget om att kvinnors våld mot män ska upphöra... Och skyldigheter? nä, det nämns inte alls...

För så länge det kommer till män - så är de då överordnade och ska tåla skit. Medan kvinnor däremot... Det är så tydligt talande för det rådande debattklimatet som råder i Sveriges offentliga rum - den politiska korrektheten. Vad är då politisk korrekthet?

Enligt Wikipedia:
- "Politisk korrekthet: att undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper."
- "Politiskt korrekt: som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle."

Den senare är nog den som är mest gällande i det svenska samhället idag. Att vara politisk korrekt i åsikter kan man jämföra med att följa det senaste klädmodet. Och det vet vi ju vad jag tycker om... De åsikter som var pk på 80-talet är inte desamma som gäller idag, verkligen inte... Detsamma gäller kläder. Liksom inom modetrender så finns det en mörk sida angående pk-åsikter. Att inte ha rätt kläder och man var paria. Detsamma gäller för politiskt inkorrekta åsikter. Då har man inte rätt att uttala sig - man ska frysas ute från all diskussion.
Många tycker att det är RÄTT, eftersom folk med sådanan "extrema" åsikter ska aldrig få komma till tals. Och man har till och med ordnat lagar mot dessa åsikter. Diskrimineringslagar! Ja, just det... Om person A känner sig kränkt av person B som har politiskt inkorrekta åsikter så kan person A anmäla person B för diskriminering och kränkning. Och ingen har någonsin påstått att världen är rättvis...

Det här gör att vi har ett debattklimat där pk-folket hoppar som stengetter mellan känsliga frågor. Tabun handlar om rent och orent, förbjudet och tillåtet. Och är man lite utanför pk-ramen ja då har man direkt kört pannan rakt in i godhetstänkandet. Det främsta området vi har just nu är immigrationspolitiken - och godhetstänkandet är snabba att dra rasistkortet så fort någon säger att vi måste tala vol... Jag finner det klart irriterande när värdeladdade ord används som analytiska verktyg, som då t.ex. rasist. Ja, för hur kul är det att bli kallad för rasist? Inte alls... Dessutom om allt anses vara rasism så ser man inte trädet för alla trän... skogen står i vägen. Att i det läget kunna urskilja vad som är rasism och vad som inte är rasism blir minst sagt ett problem. Och det märks att den här förmågan till urskiljning är det många som uppenbarligen har förlorat. Bara att nämna ordet inv... är läskigt numera... 

Ett helt vansinne är det att det inte är innehållet i det folk säger som är anses vara viktiga, utan om man kan koppla ihop det med något eller något man inte gillar. Detta hindrar folk att diskutera med varandra. Detta kallas ”guilt by association” eller ad hominem-resonemang inom retoriken. Sedan dras slutsatsen att eftersom du vill tala om denna sak (t ex invandringspolitiken) så måste du vara rasist/högerextremist och med ens är den personen graderad. Alltså klassar man in människor efter vad ANDRA påstås tycka och tala om, inte vad den här och nu talande personen verkligen säger. På så sätt ”smittas” den talande ned av associationerna, och om den som lyssnar inte aktar sig kan även han bli ”smittad”. Associationerna blir alltså viktigare än själva samtalsämnet.

Denna trånga pk-värld (inte konstigt att det heter åsiktskorridor/åsiktskapillär) är så instängd och så likriktad fast den definierar sig som mångkulturell. Det är en värld där demokratin är överflödig och alla sanna demokrater har samma åsikter och alla andra per definition är anti-demokrater som ska exkluderas - alltså de som inte gillar samma olika...

För att kunna hänga med i dessa politiska diskussioner (ex. svt debatt) så behövs det en ordlista. Så bra att någon har försett oss med en sådan:
---------------------------------------------------------------------
Apologeter = I dagens samhälle verkar folk ha som heltidssysselsättning att förringa olika hot/ursäkta beteenden. Dessa personer är apologeter. Man kan t.ex. säga att Ryssland vill inget illa utan strävar efter fred och handel med sina grannar (som man sedan slukar). En uppenbart ond sak, förklaras och slätas över.

Kulturrelativism = Det innebär att alla kulturer och beteenden bedöms av sig själva. IS halshuggningar av folk får alltså bara bedömmas av IS och om de tycker det är toppen så är det så.

Pluralism = Egentligen betyder det att man kan tycka lite olika, men det har blivit förvanskat till att man bara får tycka som avsändaren, annars blir denne kränkt.

Anarko = Tyck ngt och sätt anarko framför så blir det lite mer skruvat

Rasist = Alla som inte tycker som avsändaren. Egentligen är det ju att man kategoriserar folk efter ras och sedan förtrycker dem.

Defaitist=De som förklär sig till Neutralitetsivrare. Egentligen går de Putins ärenden.

Demokrati=Du ska tycka som avsändaren annars är du rasist och rasister är inte demokrater. Voila!

Nyanländ= Det som förr kallades invandrare eller flyktingar

Kön = Glöm vad du fått lära dig på biologin. Kön finns inte utan vi snackar om olika identiteter. I teorin finns det oändligt antal könsidentiteter. Hur man ska lösa det gällande publika sanitetsutrymmen vet jag inte. Rymdkossor kanske inte vill kissa på toaletter där även orchhannar varit?

Hudfärg = Det är lite oklart om det finns eller ej, å ena sidan ska det inte spela någon roll men å andra sidan får man i vart fall inte försöka förvränga sin egen hudfärg åt fel håll för då blir det CA (se nedan). Man får dock bara tala om hudfärger som är inom samma pigmentspann och ljusare. En centralafrikan får alltså tala om en nordafrikan, men inte tvärtom. Jag antar att det finns ngn form av hudfärgsbiologiskt institut någonstans där man kan få sitt pigment bedömt för att kunna visa papper på inom vilka grupper man har yttranderätt.

Kränkt = Detta har ersatt ordet för beteckningen på allt organiskt. Mycket praktiskt, istället för att behöva säga att man har 10 olika debattörer närvarande och ange vilka de är och vad de representerar, kan man helt sonika säga att 10 kränkta är där.

Kulturell appropriering (CA) = Tillhör du någon grupp så är det du säger om den gruppen viktigare och ger mer tyngd än om du tillhör någon annan grupp, vilket innebär att andra inte får låtsas tillhöra den första gruppen. Pingstvänners tyckande om deras pingstvänner prylar är alltså mer värt än vad svenska kyrkan tycker om detsamma och de har första tjing på sina prylar. Ärkebiskopen kan alltså inte börja rusa runt med pingstkyrkogadgets hur som helst. Hur detta stämmer med det flitiga nyttjandet av regnbågsflaggen vette tusan då den används som en cool pryl av många som är binära (se nedan om binär). På maskerader gäller det att hålla skokrämen i lådan och inte besmycka sig med något. Troligen kommer maskerader att förbjudas eftersom alla är kränkta och varje attiralj säkert hör till någon grupp som därmed kränks (sen finns ju inga olikheter, men ibland finns de när ”de andra” ska sållas ut).
Journalist = Någon som okritiskt publicerar vadsomhelst. Förr i tiden fanns det ett visst mått av analys i det som skrevs. Nuförtiden kan det lika gärna vara skrivet av en lobbyist, TASS (dvs Kreml) eller någon annan och kopieras rakt av. Som journalist har man också en enorm insikt i alla ting (uttömmande). Se tidigare inlägg om detta skrå….
Rasifierade = Tanken att man är olika bara för att man är från någon viss etnicitet eller område eller så. Lite oklart om man ens kan ha olika kulturer eller om det är någon form av konstruktion, men eftersom man måste ha det för att få tillämpa sin tyngre röst inom kulturell apropriering & kulturrelativism, antar jag att man får säga det men bara ibland. Eller något, det är inte alltid helt lätt att anlägga ett logiskt synsätt på alla dessa begrepp. Man kan alltså inte kalla någon för ”vit” för hudfärgen är en social konstruktion. Kan ha något med egots vibrationer att göra #popkultur (är knäppbarbara popkultur?)
Intersektionell = Är man kränkt kan man ge sig fan på att det rör allt. Hudfärg, religion, grannar, stadsdelar, fräknar. You name it och man blir kränkt av det. Kränkningen går s.a.s. över alla gränser och blir ngn form av multiförtryck. Tro inte att dukan runt och bli kränk för någon liten detalj, näpp det handlar om ett total komplott på alla plan.
Åsiktskorridoren = Det gäller att tycka som de som anser att de tycker det enda rätta. Tycker du något annat är du valfri nedsättande benämning i denna ordlista.
Social konstruktion = Något mycket dåligt. Jag är lite oklar med om motsatsen biologisk konstruktion faller folk på läppen för då är det rätt uppenbart hur kromosomerna är fördelade.
CISperson = Någon som accepterar det kön denna blev ”tilldelad” vid födseln. Jag förmodar att man menar att samhället genom någon ond barnmorskas försorg kränker det stackars barnen och ger det ett kön beroende på kromosomuppsättningen.

Binär = Aha nu är jag med i matchen tänkte jag. Och det stämmer väl delvis, men det handlar såklart om kön inte om ettor och nollor (eller kanske det sistnämnda). Eftersom det inte finns några kön är man sjukt binär om man tror att det bara finns man & kvinna.

Tolkningsföreträde = Det är faktiskt vad det betyder. Är du av ett kön (som förvisso inte finns) eller tillhör en viss grupp (som inte heller finns) eller har en viss hudfärg (som inte heller finns) så har du mest att säga till om i frågor om just denna grupp (som inte finns då det är en social konstruktion).

Postkolonial = Allt ont beror på Columbus…typ. Hade man bara låtit Aztekerna fortsätta med människooffer, eller araberna handla med slavar hade mkt av det onda vi ser idag, inte funnits.

Skatt = Pengar som staten trollar fram på ett magiskt sätt. Dessa pengar skall fördelas till de som skriker högst och använder flest av begreppen ovan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(en mensans betraktelser) Tack!

Vad jag tycker om allt det här? Om inte det är uppenbart så... Use your brain... Jag tycker hela pk-köret är helt ding ding värld och nyheter24... det är en sida som jag skulle vilja att ingen helst läste i dess nuvarande form... Men skulle jag säga till personer "läs inte det" och "läs inte det" men "läs det här"... Då skulle jag ju faktiskt göra mig skyldig till samma tolkningsföreträde jag. Dessutom så tror jag inte på att curla bort det som inte är bra. Nej, jag tror mer på vikten av lära våra ungdomar (mina elever) ett kritiskt tänkande och källkritik. Att de av egen kraft ska kunna inse vad som är ren propagandabullshit och vad som är realia så att de har verktygen ute i verkliga livet. Det tror jag är rätt väg för ett fortsatt demokratiskt samhälle där åsikts- och yttrandefriheten värnas.

Vi kommer att få... strength of the world...