...it...
...PUMP...
...kin... ;-)

Ja så var det dags för karva-i-pumpa-högtiden igen...
...samtidigt, i ett parallellt universum...

Enkelt sagt så har Halloween sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland. Via USA, dit många irländska emigranter kom under 1840-talets svält- och nödår, slog den igenom i Sverige under 1990-talets andra hälft. Det var en j---a omväg från de brittiska öarna... ;-) Men vi tar det från början:
Samhain - en av de fyra årshögtiderna - som firades (31 oktober) av kelterna på de brittiska öarna när skördesäsongen var slut och vinterhalvåret började. Tron hos kelterna var att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten till Halloween. Liksom under andra nätter då magiska krafter var i rörelse - som påskafton och valborgsmässoafton - uppmanades alla människor av druiderna att på kvällen 31 oktober släcka sina hushållseldar. Druiderna tände sedan stora bål varifrån varje hushåll kunde hämta glöd att tända hushållselden med. Ytterligare en tradition kopplade till Samhain var att de som gick runt ute hade med sig ljusförsedda rovor med utskurna ansikten, så kallade jack-o'-lanterns. Traditionen säger att lyktorna representerade smeden Jack, som varit för ond för att komma in i himlen men lurat djävulen så att han inte kunde komma till helvetet heller. Istället fick han irra runt på jorden och för att finna vägen hällde han glödande kol i rovorna han ätit.
Under 400-talet började Irland och Skottland kristnas och många av de gamla keltiska traditionerna förändrades. Att utplåna de keltiska traditionerna gick dock inte. Ett nytt försök gjordes under 700-talet, bland annat genom att man flyttade alla helgons dag (som på den tiden hölls i maj) till den 1 november. Den 31 oktober blev således allhelgonaafton. Inte heller nu lyckades man ersätta firandet av Samhain med den nya alla helgons dag. Runt år 1000 försökte kyrkan åter att utrota festligheterna genom införandet av alla helgons dag den 2 november. Tanken var att alla helgons dag skulle bli en dag då människor mindes sina döda släktingar. Även om kyrkan aldrig kunde utplåna det folkliga firandet förblev det inte opåverkat. Det folkliga Halloweenfirandet blandades med kristna traditioner och det var som en blandning mellan kristet och folkligt som firandet kom till USA under 1800-talet.
I mitten av 1800-talet var det hungersnöd på Irland och miljontals irländare emigrerade till USA. Med sig tog de sina traditioner bland annat firandet av Halloween. Dock är det en förenkling att påstå att det enbart är det irländska bidraget som format Halloweenfirandet i USA. Andra influenser är Guy Fawkes Night, som firades (firas fortfarande) den 5 november med inslag som starkt påminner om Halloween som fyrverkeri, tiggeri och tändande av stora eldar. Vidare var det tillåtet för barn att under Guy Fawkes Night bryta de social konventionerna och busa med vuxna. Andra influenser: nederländare i Nya Nederländerna hade med sig en stark tro på andar, gengångare och övernaturliga väsen. Hos tyskar i Pennsylvania fanns jultraditioner som på många sätt påminde om traditioner som funnits hos de tidiga kelternas Halloweenfirande. Skottar som emigrerat till USA firade inte alla helgons dag men väl Halloween med att utklädda gå från dörr till dörr och be om gåvor.
Under slutet av 1800-talet påverkades många amerikaner, särskilt i de övre samhällsskikten, av rationalismen. Då fanns inte längre utrymme för någon tro på vidskepelse eller för folkliga traditioner som byggde på sådana. Halloweenfirandet överlevde - om än i något modifierad form. Istället för att förknippas med levande döda och häxor ville man göra Halloween till en glädjens och ljusets fest. Halloween var i slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet en helg för unga förälskade par. Under 1920-talet började Halloweenfirandet tas över av Lions, scoutrörelsen och Rotary. Man började med Halloweenparader och försökte göra firandet tillgängligt för alla. Från att ha varit en privat angelägenhet i hemmet, blev Halloween något som flyttade ut på gator och torg. Därmed började också problem dyka upp med ungdomar som genomförde bus som ansågs störa friden. Till exempel krossades 1939 över tusen fönster i Queens i New York under Halloweenfirandet. Under 1940-talet försökte myndigheterna i Chicago förbjuda firandet med motiveringen att USA låg i krig och hade allvarligare saker att fokusera på än att bevaka Halloweenfirandet. Efter andra världskrigets slut började firandet av Halloween återigen bli våldsamt. I många städer försökte man anordna gemensamma karnevaler och fester för att stävja det våldsamma firandet. Uppmärksamheten kring Halloween ökade kraftigt under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Det är under 1950-talet som Halloween blir en av de riktigt stora helgerna i USA. Det är också nu som Halloween återigen blir en högtid främst för barnen och man lyckas framgångsrikt återlansera traditionen med trick-or-treat (”bus eller godis”).

Kul att få veta historia bakom något som jag tycker så där om...
...men det babblade jag ju om för ett år sedan...
http://frokenmissnojd.bloggo.nu/Halloween/
Men jag har hittat den perfekta treaten...
...för att hålla "trick-or-treatarna" borta och inte komma tillbaka...

Men om man nu skulle vilja klä ut sig och har svårt att komma på vad man vill klä ut sig till...
...kombinera födelsemånad och dag...

...Typisk och tack för den, liksom...
...chansen att jag skulle vilja klä ut mig ökade inte direkt...
Det hade varit skillnad om jag varit född den 22 december ;-)