Ja, här kommer en riktigt kritisk anklagelse mot researchgruppen. Uppgifter gör gällande att de har kommit över databasen till internetforumet Flashback.  Ja, det förekommer rasistiska kommentarer där. Och det är självfallet inte okej. Men det är en polissak att klara upp - inte några som på eget bevåg tagit på sig rollen som internetövervakare. Där det dessutom är de som sätter agendan för vad som anses godtagbart... Det är dock inte dessa aspekter jag tänker ta upp. När ska folk fatta att man kan välja anonymitet av fler skäl än att hata eller skriva rasistiska kommentarer? Flashback är också platsen där hundratusentals svenskar skriver om ensamhet, psykisk sjukdom, missbruk, barnlöshet, olycka, etc. Där kan de få stöd, hjälp och tips som var man kan få hjälp vid suicidala tankar. Känsliga saker inte alla vill dra öppet inför vem som helst. Ja, jag vet att jag tjatar om öppenhet kring psykisk ohälsa och självmord - att det är så viktigt att vi bryter stigmat kring dessa. Vi är dock inte där än. Självmordsstatistiken i Sverige är ett oerhört tragiskt bevis för detta.
-----------------------------------------------------------------------------------  
Förra året tog 1 606 människor livet av sig i Sverige. Sju av tio, 1 107 personer, var män. Att flest kvinnor gör självmordförsök - men flest män dör i självmord - är en könsparadox. Det är en sanning som gäller världen över.

Gergö Hadlaczky är forskare vid NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Han berättar om de könsskillnader som gör män mer benägna att begå självmord, enligt senaste forskningen:
• Psykisk ohälsa. Vissa psykiska funktionshinder - som autism och ADHD - som är vanligast bland män innebär högre självmordsrisk än dem vanligast bland kvinnor, som depression och ångest.
• Självmordsmetoder. Män använder "våldsammare" metoder med högre dödlighet. De hänger eller skjuter sig. Kvinnor förgiftar sig. Deras självmordsförsök är oftare ett "rop på hjälp".
• Hjälpsökande. Män är mer obenägna att söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa.
• Sociala nätverk. Män sluter sig i högre grad vid psykisk ohälsa - kvinnor vänder sig oftare till sitt sociala nätverk.
• Skillnader i beteende. Män är mer aggressiva och impulsiva och dricker mer alkohol.
• Hjärnan. Det finns stora könsskillnader i hjärnstrukturen i specifika områden (som amygdala) som är kopplade till psykisk ohälsa. Även skillnader i receptorer relaterade till signalsubstansen serotonin. Samt hormonella skillnader i HPA-axeln (hypothalamus-hypofys- binjurebarksaxeln).
• Sexuell differentiering i lívmodern. Ju mer manliga könshormoner som fostret översköljs av i livmodern desto större aggressivitet och impulsivitet i vuxen ålder.
• Genetiska skillnader. Det finns en genvariant som är kopplad till självmord hos deprimerade män, men inte hos deprimerade kvinnor.

Alla dessa faktorer påverkar självmordsrisken. Ändå saknas ofta ett genusperspektiv på självmord.

Lars Jalmert, senior professor i pedagogik och mansforskare, tillför ytterligare en riskfaktor - mansrollen. Idealbilden av en lyckad man (enligt traditionella normer)ställer följande krav på mannen. Han ska ha jobb, vara högpresterande, tjäna bra, ha familj med fru och barn, vara heterosexuell och i gott fysisk och psykiskt skick.
-----------------------------------------------------------------------------------
(Mary Mårtensson, Aftonbladet, 20140911)

Nu tänker inte jag göra det till en genusfråga idag. Men faktum kvarstår att kvinnor är mer benägna att snabbare söka mer professionell hjälp. Men - man som kvinna - det är av högsta vikt att den med psykisk ohälsa kan få rätt stöd och hjälp. Och ja - jag talar av egen erfarenhet. Flashback kan vara ett sätt att bryta sin situation, ex som att gå vidare för ev. psykiatrisk vård. Jag lider verkligen med dessa personer nu. Om det gör ont i hela mig som inte har ett Flashbackkonto - hur mår då inte den som har öppnat sitt hjärta där? De personer vars intima inlägg om psykiska problem, sexualitet, missbruk etc nu kan spåras. Har mycket svårt för att finna rätt ord för hur vidrigt jag finner hela den här historien med researchgruppen och Flashback. I jakten på kändisar, som politiker nu i valtider, hamnar nu dessa människor som gett av sig själva och delat sina djupaste hemligheter, problem och sorger i kläm för att mediadrevet ska få göra sina skandalavslöjanden. Där har ni den riktiga skandalen! 
Dagens metro om Flashback: Jag förstår de som är oroliga...
Var finns konsekvenstanken för den enskilde individen? Kan researchgruppen på något sätt förstå vidden och följden av sitt agerande? Om man hade problem med den psykiska hälsan innan -  vad tror de då händer hos en med psykisk ohälsa nu? Självmord är ingen ovanlighet i rädsla för att ens djupaste hemligheter ska avslöjas. Differerande typer av hemligheter hos män och kvinnor som tagit modet att skriva av sig i tron att de var anonyma. Människor som alltså av olika anledningar redan mår dåligt, är sköra. Det är dem man skrämmer nu. Researchgruppen 'bedyrar' att personintegriteten ska hållas intakt. Men nej! det räcker inte. Av rädsla för ett avslöjande kanske nu någon tar livet av sig.
Är det verkligen något ni vill ha på ert samvete researchgruppen?

Ett självmord är ett självmord för mycket!