...och allt mörkare ter sig framtiden för våra pojkar om vi inte lyckas vända den nedåtgående spiralen. Annelie och Joakim har så träffat rätt i vad det är som i huvudsak i svensk skola för våra pojkar. Den opinionsartikel de skrev var dagens i särklass bästa läsning! ”Frånvaron av mansnorm är problemet”:

"Svensk skola tycks lida av en ökande brist på jämställdhet trots att vi, mer än alla andra länder, är upptagna av genusfrågor och feminism. Att påstå att pojkar är diskriminerade i skolan är tydligen en väldigt provocerande ståndpunkt. Ändå vet vi att det är så. Statistik talar sitt tydliga språk. Pojkarna är de stora förlorarna i dagens skola. (----) Men det är inte mansnormen som är problemet i svensk skola. Det är snarare frånvaron av mansnorm samt avsaknad av pojkars perspektiv som utgör det största hindret för att vi ska komma åt problemet med skillnader i skolresultat. Vi har skapat ett skolsystem som gynnar flickor. Det är detta och inget annat som orsakar att pojkars resultat i skolan sjunker och att betygsglappet ökar. (----) En känsla av att inte lyckas och att betraktas som problem riskerar att permanentas i individens självbild, vilket kommer att påverka motivationen och lusten att lära på ett negativt sätt för lång tid framöver. Genom att försöka pressa in alla elever i en och samma genusmall skapar vi i själva verket en skola som är motsatsen till jämlik. En skola som inte förmår anpassa sig efter elevernas inneboende förutsättningar kan aldrig bli den språngbräda inför ett fortsatt lyckat och framgångsrikt liv som skolan är tänkt att vara. Pojkars sjunkande resultat i den svenska skolan är ett problem som inte bara innebär personligt lidande och risk för utanförskap. Det är också en samhällsekonomisk förlust och ett problem som är värt att tas på största allvar."

Jag har själv tagit upp hur pojkar missgynnas i dagens skola: so real

Att pojkar generellt sätt missgynnas i betygssättningen är konstaterat av skolverket. Högre resultat på prov, men får lägre betyg. Här är en bild som påvisar det här faktumet:

(lärarnas nyheter)

Ja, skolan och att värna ALLA elever är ju något som jag verkligen brinner för. Att jag ser varje elev som en individ med sina speciella förutsättningar. Att hjälpa dem framåt i livet - att bli kritiskt tänkande vuxna. Och förhoppningsvis också få ett hjärta för matematik och naturvetenskap...

Just om naturvetenskap finns här ett program som jag som naturvetare bara kan säga ja och amen åt: Att göra vetenskapen mer tillgänglig "Om jag fick massor av pengar skulle jag se till att det fanns naturvetenskapsmaterial på alla enheter och att det aldrig behövdes något snåltänk. (----) fixa en egen laborationssal dit alla klasser kunde kunna komma. För jag tror miljöombytet är viktigt."

Ja naturvetenskap - innovationer - hur det börjar med något enkelt och sen utvecklas över århundraden till det vi har idag. Hur allt hänger ihop via aha-upplevelser till de redskap vi har idag.

Ta till exempel att vi kan spåra glasets utveckling tillbaka till Johannes Gutenbergs tryckpress från mitten av 1400-talet. Före tryckpressen var glasögon något mycket exklusivt. Kanske kunde man se någon munk som använde ett läsglas vid studiet av handskrifter. Men i och med att texter spreds i större upplagor och läskunnigheten ökade, upptäckte människor att de inte såg tillräckligt bra för att läsa. Det uppstod en snabbt växande efterfrågan på glasögon, och därmed inleddes en revolution inom glastillverkning och slipning. Metoderna förfinades alltmer, och småningom började man experimentera med vad som händer om man placerar flera linser efter varandra. Sen kom då en sorts explosion av förstorande redskap som till exempel teleskopet som gjorde att vi fick möjlighet att blicka ut i kosmos och mikroskopet som tillät oss att studera det tidigare osynliga. Betydelsen av detta, för såväl vår uppfattning av universum som vår förståelse av celler, mikroorganismer och sjukdomar, kan knappast överskattas. Sedan följde kameran, televisionen, datorn, mobiltelefonen, fiberoptik och tusen andra ting där glas är en oundgänglig komponent...

Jag finner det här oerhört fascinerande. Var en ny teknik eller uppfinning kommer att få sin största betydelse är alltså ofta omöjligt att förutsäga när den är i sin linda. Till exempel knöts stora förhoppningar till utvecklingen av laserljus som ett vapen, en ”dödsstråle” som skulle göra innehavaren oövervinnerlig. Men sin största spridning kom tekniken att få i form av streckkodsläsare i snabbköp och varuhus världen över. Och våra kassörskor slapp ha lika många koder i skallen att hålla reda på...

Kyla är något jag inte tycker om. Men det vi ofta inte tänker på här hur lättare vardagen har blivit sen vi kunde börja framkalla kyla. I årtusenden hade man behärskat konsten att genom eld skapa värme och ljus, men att alstra och kontrollera kyla är historiskt sett något nytt. Det har haft enorma konsekvenser för utvecklingen för att vi fått möjlighet att lagra och transportera livsmedel och för att vi kan göra vistelse i heta klimat uthärdlig. Det var först efter andra världskriget som kylskåpet blev standard i hemmen i den rika världen. Dessförinnan var man hänvisad till isskåp för att kyla matvaror. I mitten av 1800-talet kom man på att man kunde förhindra smältning och lagra isen genom att isolera den med sågspån, och därmed kunde sälja kyla till såväl Indien som Sydamerika. Metoden kom att förändra livsmedelsproduktionen i grunden, ett tidigt exempel är den enorma tillväxten av Chicagos slakteriindustri sedan man fick möjlighet att lagra och transportera köttprodukter under kyla. När man senare utvecklade tekniker för att alstra kyla på konstgjord väg betydde det ishandelns död, men att tekniken också skulle bidra till vår tids största folkförflyttningar var det få som förutsåg...

Själv gillar jag som bekant värme. Men i vissa lägen så är ju inte air-condition fel... Den första luftkonditioneringsanläggningen konstruerades vid 1900-talets start för att kyla och avfukta luften i ett tryckeri i New York som hade problem med att trycksvärtan blev smetig i värmen. En bieffekt blev emellertid att anställda heta dagar gärna dröjde sig kvar vid den svalkande maskinen. I slutet av 40-talet kunde medelklassen börja installera den konstgjorda svalkan. Det kom att få oöverskådlig betydelse, inte minst demografiskt, eftersom det blev möjligt att leva på platser som annars skulle vara outhärdligt heta stora delar av året. Phoenix i Arizona och Las Vegas i Nevada är exempel på storstäder där temperaturen kan nå 45 grader, och som skulle ha fortsatt att vara ökenbyar utan luftkonditionering. Och dagens utveckling av snabbväxande megastäder i tropiska och subtropiska zoner anser av expertisen otänkbar utan artificiell kylning...

Som ni ser så utvecklas det mesta med tiden. Och just det här med tidmätning...  Galileo Galileis idé kring tidmätning med pendelsvängningar kom så småningom att utmynna i pendylen vilken drev utvecklingen mot alltmer förfinade ur. Kronometern revolutionerade navigationstekniken, och utan pålitlig tidmätning hade sannolikt den industriella revolutionen aldrig kunnat äga rum, eftersom den förutsatte att såväl leveranser som arbetare kom i tid. I dag mäter atomuren tiden med extrem exakthet, vilket till exempel är en förutsättning för att det satellitbaserade navigationssystemet gps ska fungera...

Alla dessa fantastiska idémässiga kedjereaktioner som har gett oss dagens värld. Var vi än i världen vänder så ser vi hur allting hänger ihop.

Orsak och verkan med andra ord... Det finns en orsak att jag är rödhårig...
För SJÄLVKLART!!! :-P

(illustrerad vetenskap)
"Rödhårig tål stark mat. Rödhåriga har rykte om sig att tåla mindre smärta än andra människor och att de (kanske av samma anledning) behöver mer narkos för att sövas ner. Men undersökningar utförda på Aalborg Universitet i Danmark visade redan 2012 att rödhåriga bara reagerar kraftigare på några typer av smärta såsom tandsmärtor eller extrem kyla. Vad angår stick, press och den brännande känslan av stark mat visar de rödhåriga sig i gengäld vara mer motståndskraftiga än andra människor. Samma dubbelhet gäller läkemedel. Rödhåriga är förvisso svårare att söva ner, men reagerar däremot bättre än genomsnittet på andra typer av medicin. Rödhåriga kan vara mer intelligenta."

Fascinerande vetenskap. Ändå är det märkligt hur vi som människor mår sämre och sämre. Att hjälp inte finns tillräckligt till alla som behöver. Inom psykiatrins värld blir det allt mer tydligt. Tidsbrist och snabba "quickfix" med medicinering och så nästa tid om en månad, i bästa fall. Nu har jag som tur var hamnat på ett mycket bra ställe. Önskar att ALLA kunde få den möjligheten. Att det för alla som behövde det fanns utrymme för kontinuerliga täta samtal och uppföljning. Istället så drar det ner på vårdplatser och avdelningar stängs ner. Om lidandet drar ut på tiden och det bara handlar att hålla näsan över vattenytan så blir det ingen hjälp i långa loppet. Det blir mycket svårt att komma framåt och bli fri från sina besvär.

Såg ett program på TV där en av deltagarna hade ADHD. Det enda man diskuterade där var då de problem det förde med sig. Visst diagnoser är bra så att man vet hur man ska förhålla sig. Men i syvende och sist är det inte mer än bokstäver på ett papper - man är inte sin diagnos, sina bokstäver - man är fortfarande den person man var innan. Det enda som kan underlätta är att man får verktygen för att kunna lösa de problem man ställs framför. Det har ändå skett en bra progression på den fronten. Från att ha hetat MBD - där det då handlade om en dysfunktion i hjärna till DAMP... ja, alla har vi väl hört uttrycket dampa ur... Ofta så ansågs också personer med de typiska problemen inte ha samma intellekt som "normalen" - vilket då gjorde att många då föll utanför ramarna för det som idag kallas ADHD.

Den här texten om ADHD/ADD fann jag och fann den så fantastiskt klargörande. Den tar upp problemen - men samtidigt så visar den på så mycket mer.
----------------------------------------------------------------------
Med en ADHD/ADD-person är det som att vandra omkring på ett minfält. Du smyger omkring, osäker på vilket steg (eller ord) som kommer vara den som sätter igång en explosion av känslor. Det är något du försöker undvika.

Människor som har ADHD/ADD är lidande. Livet är mycket svårare för dem än en ”vanlig” person. Allting är mycket intensivare och förstorat. Deras genialiska hjärnor är ständigt på högvarv, skapar, ritar, tänker och vilar aldrig. Tänk hur det skulle kännas att ha en karusell i ditt huvud som aldrig slutar snurra.

Allt från känslomässiga utbrott till extrema motsatser; ADHD/ADD visar på många beteenden som kan förstöra en relation. ADHD/ADD är ett mystiskt tillstånd som består av motsatser och extrema svängar. Till exempel, när det kommer till koncentration så kan inte personer med ADHD/ADD koncentrera sig när dom är emotionella eller när deras tankar är distraherade. Men, när dom är intresserade i ett speciellt ämne så blir dom insatta så djupt att det är svårt att dra upp dom igen. Att starta ett projekt är en utmaning, men att stoppa det är ännu svårare.

Äkta kärlek ovillkorlig, men ADHD/ADD sätter dig i situationer som testar dina gränser för kärlek. Det spelar ingen roll om det är ditt barn, pojkvän, flickvän, make/maka eller fästmö/fästman, ADHD/ADD testar varenda relation. Det bästa sättet för att skapa fred i båda era liv är att lära er ett nytt synsätt på att hantera den emotionella berg-och-dalbanan som ADHD/ADD skapar varje dag.

Att förstå hur en person med ADHD/ADD känner kommer hjälpa dig att bli mer tålmodig, tolerant, ge mer medkänsla och vara mer kärleksfull. Era förhållanden kommer bli mer trivsam och fridfull. Det här är vad som händer i huvudet på en person med ADHD/ADD.

1. Dom har en hjärna som går på högvarv.
ADHD/ADD-hjärnan stannar inte. Det finns ingen av/på-knapp. Det finns inga bromsar. Det är en börda som du måste lära dig hantera.

2. Dom lyssnar men allt som sägs går inte in.
En person med ADHD/ADD kommer att titta på dig, höra vad du säger och se dina läppar röra på sig. Men efter de fem första orden har deras tankar redan flugit iväg. Dom kan fortfarande höra dig prata, men deras tankar är uppe bland molnen. Istället tänker dom nu på hur dina läppar rör sig eller hur din frisyr ser rufsig ut.

3. Dom har svårt att göra klart en uppgift.
Istället för att hålla fokus på vad som är framför dom så kommer personer med ADHD/ADD istället titta på färgerna i tavlan som hänger på väggen. Det är som att vandra omkring i en labyrint, dom börjar gå åt ett håll men fortsätter hela tiden ändra riktning för att hitta vägen ut.

4. Dom blir lätt oroliga.
Eftersom dom är djupa tänkare är dom extra känsliga för vad som än händer omkring dom. Att vara i en lyhörd restaurang kan låta som att du står längst framme vid scenen på en Metallica-konsert. En liten ledsam nyhet kan skicka iväg dom i raketfart mot ”Jorden kommer gå under”-tänket.

5. Dom kan inte koncentrera sig när dom är känslosamma.
Om det är något oroligt som händer, eller om dom är upprörda kan inte en person med ADHD/ADD tänka på någonting annat. Det här försvårar koncentrationen på jobbet, i konversationen och sociala situationer till det omöjliga.

6. Dom kan koncentrera sig för djupt.
När dörrarna till hjärnan öppnar sig dyker personen med ADHD/ADD in alldeles för snabbt och alldeles för djupt in i det stora havet.

7. Dom har svårt att pausa/avsluta en uppgift när dom är i sin koncentrations-bubbla.
Och under vattnet stannar dom i flera timmar. Inte ens när syret tar slut kommer dom upp om dom njuter av utsikten.

8. Dom kan inte styra sina känslor.
För en person med ADHD/ADD så flyger deras känslor ute i det fria, långt bortom gränser och dom kan inte tämjas. Taggtrådarna som är virade runt deras geniala hjärnor gör att tankar och känslor är svåra att hantera. Dom behöver extra tid för att få igång systemet och få det att fungera ordentligt.

9. Deras intensiva känsloutbrott är svåra att reglera.
Eftersom de är impulsiva och säger precis vad dom tänker händer det ofta att dom säger saker dom ångrar senare. Det är nästan omöjligt för dom att redigera orden innan dom kommer ut.

10. Dom har socialfobi.
Att känna sig obekväm för man är vetandes om att man inte är som alla andra gör att personer med ADHD/ADD ofta känner sig osäkra i sociala situationer. Dom är rädda att dom kommer säga något dumt eller reagera olämpligt. Att hålla tillbaka känns tryggare.

11. Dom är djupt instinktiva.
För personer med ADHD/ADD är ytan en osynlig utsida som dom tränger sig igenom. Dom ser bortom det. Det här är den mest angenäma aspekten av ADHD/ADD. Den här inspirerande egenskapen är vad som skapar genier. Uppfinnare, konstnärer, musiker och författare är alla drivna inom den här egenskapen.

12. Dom tänker utanför ramarna.
En annan underbar aspekt av ADHD/ADD är att just för dom tänker annorlunda, kan deras abstrakta hjärnor se lösningar till problem som den konkreta tänkaren inte kan se.

13. Dom är otåliga och rastlösa.
Lättirriterade, viljan att saker ska hända hela tiden och på en gång och att dom konstant pillrar på telefonerna, snurrar en hårslinga runt fingret eller skakar deras ben upp och ner; en person med ADHD/ADD behöver konstant rörelse. Det är en lugnande aktivitet för dom.

14. Dom är fysiskt känsliga.
Pennor känns tunga i deras händer. Olika material på kläder som andra människor inte skulle reagera på kan kännas stickande. Sängar är ojämna. Mat kan ha så många olika texturer du aldrig kan gissa. Precis som Prinsessan på Ärten så kan dom känna en ärta under 20 madrasser.

15. Dom är oorganiserade.
Högar är deras favoritmetod av ordning. När en uppgift äntligen är klar blir papper relaterade till det lagda i en hög där dom stannar tills högen blivit allt för hög. Det är då en person med ADHD/ADD känner sig överväldigad, frustrerad och städar upp. Personer med ADHD/ADD måste vara försiktiga så dom inte blev samlare. Det är svårt för en person med ADHD/ADD att hålla saker i ordning för deras hjärna tänker inte i en vanlig ordning.

16. Dom behöver utrymme för rörelse.
När dom pratar i telefonen eller har en konversation med någon så tänker personen med ADHD/ADD mycket klarare när dom är i rörelse. Rörelse är lugnande och ger klarhet i deras tankar.

17. Dom undviker uppgifter.
Att ta beslut eller göra klart arbete i tid är en svår kamp. Inte för att dom skulle vara lata eller oansvariga, utan för att deras hjärnor är fulla med olika val och möjligheter. Att välja en kan bli svårt. Det är lättare att låta bli att välja eller ta beslut eftersom dom överanalyserar allt. Dom blir besatta och uppehåller sig i djupet av sina hjärnor.

18. Dom kan inte komma ihåg enkla uppgifter.
En annan oväntad och absurd egenskap av ADHD/ADD är deras minne. Personer med ADHD/ADD kan inte komma ihåg att hämta upp deras kläder ur tvättstugan, mjölk på mataffären eller möten. Men å andra sidan kommer dom ihåg varenda kommentar, mening och telefonnummer dom har hört under dagen. Det spelar ingen roll hur många post-it-lappar eller alarm i telefonen dom satt upp; deras distraherade hjärna är alltid någon annanstans. Synliga saker är lättare att komma ihåg. Därför har dom alltid femton olika flikar uppe på internet.

19. Dom har många uppgifter på gång, samtidigt.
På grund utav deras konstanta verksamhet i deras hjärnor; så fort en uppgift är klar så är dom redo att gå vidare på nästa utan att stänga ner föregående uppgift. Ju mer som pågår samtidigt, desto bättre. Multi-tasking är en favoritaktivitet.

20. Dom är passionerade i allt dom gör.
Deras känslor, tankar, ord och beröring av en person med ADHD/ADD är stark. Allting är förstorat. Det här är en gåva när den lär sig hanteras korrekt. När en person med ADHD/ADD gör någonting, gör dom det med deras själ och hjärta. Dom ger allt dom har. Dom är intensiva, förstående och djupa. Det är egenskaper som gör en person med ADHD/ADD så oemotståndlig.

I grund och botten har en person med ADHD/ADD svårt att kontrollera sina impulser. Men dom har också många underbara egenskaper som du kommer att njuta av när du väl förstår hur dom tänker och känner. Medlidande, empati och tålmodighet kommer ta dig igenom dom svåraste tiderna. Det är viktigt att ha extra hand om dig själv; ta egentid regelbundet, gör det du tycker om, hitta en stödgrupp, en psykolog eller en medkännande vän, ta frekventa semestrar, meditera, hitta hobbies och din egen passion. Men viktigast av allt, lär dig att andas.

Några av dom bästa uppfinnarna, konstnärerna, musikerna, entreprenörer och författare hade ADHD/ADD. Dom lyckades för dom hade en käresta precis som du, som stöttade dom genom deras dagliga kamp. Byt ut din ilska mot medlidande. Förstå hur dom kämpar med att göra det som är lättast för dig. Tänk på ADHD/ADD-hjärnan som en med elektriskt staket virad runt i fel banor. Nästa gång du tycker att dom är lata, oansvariga, oorganiserade och undviker ansvar; försök komma ihåg hur hårt dom måste arbeta, extra hårt, bara för att bli klar med en uppgift.
----------------------------------------------------------------
(länken kommer när jag har hittat den igen)

Något att för oss alla att tänka på. Att möta ALLA efter just deras specifika förutsättningar. Alla har vi talanger och behöver rätt vägledning och stöd att kunna och våga få fram dem. Så kan du vara den - den som vakar extra över allas unikitet? Jag kan! Watch over you...