Ja, tänka sig... Demons... Farliga...
Aahh! Farliga farliga leksaker! Vik hädan... Ni förstärker könsnormerna!

Inte för att jag vill ha en könsneutral vuxenvärld, men när sk vuxna människor, som är myndiga och får rösta, köpa alkohol, köra bil, skaffa barn osv vill experimentera med könsrollerna hos barn... Jeeez! de bör invänta vuxenvärldens förändring av könsstereotypa attribut och beteenden. Vi kan väl då ta som exempel att vi kvinnor ska vara lite mindre lipiga (jag gillar min lipighet!) och börja jobba med sophämtning el. dylikt... Ja, nu ger jag mig på kvinnor - för det är ju i huvudsak de som driver det här tramset. Men inte förrän normen för vuxna i samhället är könsneutral - vilket jag då absolut inte vill - men det kommer ju ta ett antal generationer med tanke på mängden offerkoftor... Men först då kan man börja jobba med barnen och då kommer man sannolikt att märka att man inte behöver aktivt jobba med barnens könsroller eftersom barn ju gör som vuxna gör och därmed per automatik redan anammat de vuxnas könsneutralitet. Som det är nu så kommer detta genusexperimenterande att kasta ut små könsneutrala barn i ett samhälle som inte är könsneutralt. Förvirring och kaos kommer uppstå, som om inte den tiden är förvirrande nog ändå...

Lägg sen till den förvirring som de biologiska nedärvda egenskaperna (som jag kommer nämna senare) kommer att orsaka när genusexperimentens teorier går på kollisionskurs med biologin. Och mig veterligen finns ingen forskning som visar vad som sker långsiktigt med barn som uppfostras på ett sätt som går tvärtemot samhällets nuvarande normer. Man kan ju också u
ndra vilka experiment och studier de har gjort på en större skala för att bevisa att detta är något positivt för barnen i längden jämfört med en grupp som har tillgång till alla typer av leksaker...

Hmm... få se nu... Låt mig gissa... Jag s
kulle faktiskt gissa på noll! Detta med tanke på att dessa sk forskare i förväg bestämt sig för resultat och anpassar sin lilla undersökning därefter. Och voilà - man fick det förväntade resultatet! Då behövs det inte sökas någon felkälla heller... Vilket då är ett måste inom riktig vetenskap! Dessutom så skulle en ordentlig vetenskapsbaserad undersökning ta en himlans massa år. Tror nog inte att sådana experiment kan vara tillåtna på barn - så det handlar nog mer om bara (rent fabulerande) idéer hur de tror det skulle bli... Och till sådana här sk forskare så tittar vetenskapsrådet i Lattjo Lajban lådan och bidrar med 170 miljoner... vetenskap! my... FEL! FEL! FEL! FEL! Genustomtar...

Alltid ska det vara fel på något... Först var den fria leken boven, och nu är det alla(!) leksaker. För mig låter det som ännu ett försök att tvinga barn in i den stereotyp som genusideologer föredrar. Som lärare är det ganska mycket jag har lärt mig med barn. En sak är att det vuxna tror och vill att barn ska syssla med är i 99 fall av 100 det barnen absolut inte vill. Och det vuxna vill undvika att barn ska ha tillgång till - det är det barnen egentligen VILL ha tillgång till. Samtidigt så är barn så in i norden lojala mot vuxenvärlden att de snabbt gör som den vill för att i längden ändå få igenom vad de själva vill. Barn är i mångt och mycket långt smartare än vad många vuxna fattar, i alla fall de med sina genuskletiga fingrar som vill in och peta i allt...

I mitt tycke är könsneutral uppfostran ren idioti. "Kön är inte bara en social konstruktion" (psykolog Martin Ingvars). Alla skillnader mellan pojkars- och flickors beteende beror inte på att vi behandlar flickor och pojkar olika. Det finns genetiska orsaker till skillnaderna i beteende. Till exempel så utvecklas hjärnan olika hos flickor och pojkar. Fakta är att flickors hjärna är som störst tidigare än pojkars och har då tidigare fler kopplingar mellan vänster och höger hjärnhalva. Det här gör att de klarar kognitivt tänkande och är mer mottagliga för abstrakt information tidigare. Pojkar och män har mer av hormonet testosteron - vilket påverkar deras beteende. Flickor som under fosterstadiet fått ovanligt mycket testosteron på grund av en ämnesomsättningsrubbning hos modern är mer pojkaktiga både i sin lek och i sitt beteende. Aha... mamma???

Det är alltså biologiska skillnader - inte bara snopp & snippa - som gör att barn väljer de lekar de gör. Varför ska detta kvävas? Får mig att tänka på den tiden när vänsterhänta dumförklarades och vänsterhänthet med tvång skulle kvävas.
-Dumt! sa Bill
-Dummare! sa Bull

Det jag vill ha sagt är väl att även om vi bara har kottar och pinnar så kommer det finnas naturliga skillnader. Jag som den pojkflicka jag är hade lekt krigargud(inna) medan många av mina tjejkompisar säkert hade byggt kottdockor.

Men det är klart - eller klart är det ju inte det de ser genom de rosa genusglasögonen. Tänk om de där feministerna kunde inse att riktig jämställdhet är när inget av könen ska stå tillbaka för det andra. Men nej då, de måste bara kategorisera oss människor i två olika grupper: män och kvinnor. Det pratas om att ”Kvinnor misshandlas och/eller våldtas av män", ”Kvinnor lönediskrimineras”, etc etc... 

Det gör mig för.... så in i h-e! För nej! Alla män misshandlar och/eller våldtar INTE kvinnor, alla kvinnor är inte lönediskriminerade, etc etc... Det är en individ som misshandlar, lönediskriminerar och våldtar. Varför pratar man inte om den individen som faktiskt utfört dessa handlingar. Måste man dra ett genomsnitt i hela gruppen ”män” för att en individ har gjort något ont? 

En annan en säregen vinkling är "Männen står för 100 procent av alla mord med skjutvapen". Jaha... Alla andra mord då? Nä, de spelar ju ingen roll... enligt deras måttstock... för det ende de är ute efter att ha rätt och då nå dessa mål genom att vinkla saker och ting så att det passar deras agenda. På något märkligt sätt lyckas de vara godhetsapostlagänget "antirasisterna" som argumenterar mot vad vilka de har bestämt är "rasister" samtidigt som de svartmålar män ytterligare... Yey liksom - de har funnit den ultimata kombinationen... 

Om vi ska se något positivt med det här så är det väl att det skulle kunna gå att använda sig av deras egna argument - till att tolka det som att de alltså tycker att hetsjakten på män inte är okej... Men då kommer de väl till det där med det manliga privilegiet...

(BastiatInstitute.Liberty.me)

Sen har vi också det här att när vi då kommer till de fall där kvinnor är mördare. Vinklingen blir nästan alltid att man försöker förstå de kvinnliga mördarna - medan de manliga demoniseras. När det kommer till kvinnorna kan man väl kalla det att de försöker förklara det med Erotomani - en allvarlig störning och där det sociala inte har kompetens eller verktyg att arbeta med personer med sådan narcissistisk personlighetsstörning. 

Nej, det ska hela tiden vara mannen som är det otäcka könet...

Conrad Veidt i filmen "The man who laughs", från 1928.

Mannen - gärningsmannen!!! Men när kvinnan begår brott då? Vad heter det då? För visst är det så att kvinnor begår reella brott. Låt oss titta på det:

gärningskvinna och så var det med det...

Vidare så påstår femiministerna påstår att det inte finns sexism mot män, men det tror jag bara är patriarkala teoriers hjärnspöken. De som mördar är en marginell grupp och kan inte ses som en representativ grupp för män. Det borde vara intressant varför människor begår våldsbrott oavsett kön! Något som vore intressant - vore att se vad som skulle ske om vårt twitters egna hustomte, a.k.a. Barbara, skulle ramla in till radfemsen... "Feminism är bara en illusion", "Patriarkatet är bara en illusion"... Alla gånger till att det kommer att bli en arg tramstext...

Tramsighetertjugofyra
annonser äro dyra
För att göra deras budget tajt
en
skammens lista för denna sajt

8 skäl till varför nyheter 24 är en skitblaska...

Dagens slutsats: varken radfemsen eller tramsheter24 är något bra sällskap - de är Bad Company...