Jag har verkligen delade känslor för hela historien med de protesterande flyktingarna. Att man som flykting och komma här och ställa krav på bostäder i stad osv - men samtidigt så går den logiska tanken ett antal steg längre och inser att "it takes two to tango". För allt är inte dessa flyktingars fel - långt ifrån. Jag ser det hellre som en verkan av vår kamikazemigrationspolitik. I Sverige är alla välkomna och man får bidrag etc etc. Den svenska officiella hållningen är underdånig och ursäktande gentemot asylsökande. Migration- och integration måste kunna diskuteras och att vi - istället av rädsla för rasistkort är underdåniga - faktiskt berättar vad som gäller i Sverige. Alltså faktiskt krav som vi ställer på svenskar - alla ska ju behandlas lika...

Enligt vad jag har läst mig till så är Migrationsverket hårt ansatt som lider av personalbrist och en stundtals orimlig arbetssituation. Att det är ytterst begränsad tolkhjälp vid alltför många tillfällen. Inte kan det då vara så lätt att faktiskt veta vad som förväntas av en. Särskilt inte som jag har en känsla av att flyktingsmugglarna utlovat Sverige som ett Paradis med guld och gröna skogar. Flyktingsmugglare som tar bra betalt för sina tjänster. Min slutsats av det är att det i många fall faktiskt inte är de med störst asylbehov som kommer hit. Men om det kan jag ju bara spekulera. Med tanke på prognosen för en än ökad flyktingström så har jag en känsla av att situationen inte blir bättre. Att det kan komma att innebära ett sammanbrott av många samhällstjänster. Men igen vågar sätta sig ner och diskutera detta - för då gynnar man sd... Hellre då missgynna folket och landet… Hallå! Tänk längre än näsan räcker - det där tankesättet kommer med fullo att gynna sd. Och ja, jag fasar för det. För jag vill verkligen inte se sd växa sig större. För det enda parti som på allvar tar upp migration - är sd. För mig så är deras gränser alltför snäva. Men det hindrar inte mig från att tycka att vi måste kunna föra en diskussion med dem. Men de övriga partierna har en sådan beröringsskräck att de rabiat och nästintill maniskt gör vad som helst för att stoppa och frysa ut. Och däri - till min sorg - kommer folket dom att slå tillbaka med en långt värre effekt.

Jag tror att om vi inte lyckas sätta oss ner och föra sansade nyanserade diskussioner utan diverse rasistkort dras så kommer rasismen i Sverige att öka lavinartat. Vi kan redan se spår av det på allt fler ställen i Sverige. Och då min vänner så står vi där med byxorna nere. Vi kommer att ha alla möjliga och omöjliga konstellationer som kommer att fightas för privilegier. Vi måste på något sätt bli av med föreställningen om att det moraliskt riktiga är att hjälpa alla. Eller visst f-n skulle det bästa vara att vi verkligen kunde hjälpa alla. Men det kan vi inte. Effekterna av ökat utanförskap, fler no go zoner mm skulle bli förödande. Och att ha tältläger på kalfjället mitt i vintern är nog inte så tilltalande. Så moralen måste ligga i att de vi hjälper ska vi kunna hjälpa humant och ordentligt. Vi kan inte ha en spärr som är avgörande hinder mot integration och fungerande samexistens. Jag tror att det är den här moraliska konflikt som ger sd dess stöd i opinionen. Öppna ögon, öron och munnar tack! Vi kan inte ha det som vi har det nu där självcensuren på migrationsområdet är total. Att inte inse att det är våra brister i migrationen och integrationen som faktiskt leder till det många anser vara tvivelaktigt beteende och som ger bränsle till främlingsfientlighet. Att alarmera och skrika rasist och fascist stup i kvarten är som att gjuta olja på vågorna...

Genom att faktiskt visa att vi i Sverige är stolta över vårt land så tror jag att det kan bli lättare att ställa de krav som vi faktiskt ställer på svenska medborgare. Vi måste inse att vårt samhälle är värt något - vilket faktiskt är något som vi i det offentliga rummet blivit allt sämre på. Bara ta sådana saker som att inte hissa svenska flaggan och sjunga nationalsången på nationaldagen av rädsla för att det ska bli exkluderande. Jo, det finns områden där det inte ses med blida ögon. Hur svårt blir det inte för de som kommer hit att ta in sitt nya hemland i ett land som själv skäms över sin egen kultur, sina traditioner och sin gemenskap? Jag tror det är mycket mycket svårt - och då kommer man bara att se till att det egna får starkare fäste. Så länge olika grupperingar enbart månar om sina egna rättigheter, men aldrig någonsin reflekterar över att man faktiskt också har skyldigheter, kommer konfliktnivån i Sverige att öka.

Det är inte enbart integrationspolitiken som vi måste titta på. För hur långt kommer man med integrationspolitik? läs Thomas Gür och Stefan Olsson

Vi måste studera mikro- och makronivåer. För områden där sd ökar mest är i invandrartäta områden. Det är faktiskt som så att sd ökar bland våra invandrare. Låter för många konstigt. Men! det här är personer som har sett problemen i de områden där de bor/växt upp i och vill få ett stopp på det. Problemen ligger självfallet i en misslyckad integration där vi istället har en ökande segregation. Vi har områden där de känner ett ökande utanförskap - dessutom är det här områden med personer med många olika bakgrund och värderingar. Känns det konstigt med ökande oroshärdar? Att antalet sd-anhängare ökar i dessa områden anser jag vara för att där finns det ett stort behov av förändring. Och där det finns behov - där växer de som kan lyfta deras frågor.

Vidare måste vi också se att de sociala problemen som uppstår i dessa områden inte bara drabbar dem som har bott här i flera generationer. För tänk på skolorna - om klasserna utökas med nyanlända med dåliga förkunskaper så kommer kunskapsstandarden att sjunka med ett ökat utanförskap med ett ökat socialt förfall osv. En så kallad negativ spiral som kan bli hur svår som helst att hejda. Vi måste inse fakta och faktiskt kunna säga det rakt ut att vi har problem i invandrartäta områden. Alla invandrare som kommer till Sverige skickas till samma invandrartäta områden. Denna koncentration av invandrare leder till skolor med svaga elever, arbetslöshet och andra sociala problem. Invandrare som bor i dessa områden vill ha en invandringspolitik som inte ökar de sociala problemen i dessa områden. De personerna som är uppvuxna i dessa områden inser problemet. De vill att ärlighet och flit ska löna sig så barnen i dessa områden får bättre förebilder. De vill ha en politik som motverkar parallella samhällen. De som kan - typ de goda "antirasisterna" flyttar bort från dessa områden. Sen sitter de i sitt elfenbenstorn förnekandes den problembild som finns och pekar finger och dömer folk. De flesta av dem inser att de måste acklimatisera och anpassa sig till det svenska och i dagens låsta debattklimat finns det bara ett parti som lyfter det som faktiskt orsakar problemen i dessa områden. Men de i sitt elfenbenstorn bara blickar vidare och öppnar hela svenska famnen utan att de själva egentligen måste försaka något av sin egen välfärd...

Allt det här hyschandet gör att vi inte pratar något annat än migration och man kan uppleva att det faktiskt är det som svenska folket tycker är allra viktigast. Men många undersökningar har visat sig att så inte är fallet. Ytterligare en anledning med andra ord att politikerna släpper sin beröringsskräck som bara är så kontraproduktiv. För kollar vi på vad svenskar tycker om invandrare egentligen så ingår det i den svenska självbilden ett stort mått av frikostighet, medkänsla och internationell solidaritet. Ja, det är i alla fall bilden av vad vi svenskar är med vårt generösa flyktingmottagande. Men vad tycker gemene svensk egentligen? För vi vet ju alla att det kan vara milsskillnad mellan det vi säger och det vi gör. För det räcker inte att lova flyktingarna guld och gröna skogar - vi måste då också kunna infria våra löften även i de dagliga gärningarna...

För att ta några exempel:
- Invånarna i exempelvis vissa områden av Stockholms innerstad betalar gärna miljonbelopp för bostäder i särskilda områden. Bostäder som ligger långt borta från förortsghettona, långt borta från alla problem med integration och motsättningar, kriminalitet etc. De röstar med fötterna. De vill inte bo nära invandrarna. Hur ska man tolka detta...
- Vad gäller de fina framgångsrika företagen så slås vi av hur lite bruten svenska det talas. Man anställer ibland andra och tredje generationens invandrare, folk som slipat ner sina gamla vanor, och låtit sig assimileras. Men nytillkomna invandrare lyser ofta med sin frånvaro...
- Lokala protester märker vi ofta av när det ska byggas flyktingförläggningar. Vi ser att många svenskar inte vill ha tiggare på sina gator, till den milda grad att det diskuterats om det går att förbjuda tiggeri. Konstigt att inte samma debatt uppstod för några år sedan, när det mest var svenska pundare som tiggde i tunnelbanan och på gatorna...
- Vi noterar att många anser invandrare vara bra - som städare, taxiförare, billiga hantverkare och pizzabagare. Som ett litet pittoreskt inslag i en annars svensk vardag. Protesterna kommer när de blir för många, när de syns för mycket, när de tar för mycket plats...

Så mycket för den svenska ärligheten. Det fina samvetet - om att låtsas det ena men att leva det andra. Att ~800.000 svenska röstade på sd i valet 2014 framstår då inte som det största mysteriet i världen. Men att säga det här gör en då till att springa sd:s ärenden. Jag skulle vilja säga att det är tvärtom - att det är vi som är för att öppet och nyanserat samtalsklimat som kan se till att sd inte växer. Att räkna in oss alla som inte är sd men anser att vi måste kunna föra en diskussion som sd-troll... Hallå! Snälla ni! Hur tänker ni? Och ni undrar varför det blir fler och fler blir "rasister"... mycket konstigt när definitionen för det är att inte tillhöra Team Godhet som inser att vi visst kan ta emot alla... Jag vill fortfarande att vi ska kunna vara ett generöst land och hjälpa - men jag vill inte se att det sker på bekostnad av fler utanförsområden, fler social problem osv. Så Hej! riksdag, regering och ministrar - dags för er att visa att ni är mogna att leda Sverige. Att vi får behålla ett Sverige vi kan vara stolta över. Ett generöst, varmt och humant Sverige!

När jag ändå tilltalar ministrarna så...

Hej ministern - nu får det räcka
skolan den oss förskräcka
Dagar kvar är endast sju
Wake Up Gustav! Kuckeliku!

Whoopsie! Då var det dags för sex 
om inte löftet bara var ett spex
Skolan skakar i sina grunder
Fridolin! dags för magiska under
 

Nope! Jag vill verkligen inte se min skola Buried alive...