...som en saga...

...stal hon hösten också???

Jag menar att gå direkt från shorts till mössa, vantar, tjocksockar och jultidning???

Precis så!!! Get out!

Sexism?! Jag menar MANpower - hur länge kan det få heta så...

Femsen vet ju alltid bäst...

Manspreading de luxe!

Ärligt talat så var han rätt gullig att skåda när han försökte placera sig och väskan för att ta så lite plats och vara så lite i vägen som möjligt. Gick ju så där...

Att vara på väg...

Märkligt att ALLA mangrant reagerar med ett tjoflöjt att jag skulle vara en baksätesperson...  :-P

Men här har vi ett helt gäng som bara hängt på...

Ingen som såg något??? For real...

Kan väl gott och väl beskriva detta bollibompaland...

Nallekött? Utan smakförstärkare - hm... vitlök...

Till och med fabrikörerna är bollibompalandstypiska. Inte konstigt att det då blir diverse konstigheter i skyltningen...

...en bägare med två kulor och en med en kula...
- och kan jag få dem i samma bägare tack... 

Och två tuber mjukost......gör jag nog bäst i att köpa i olika omgångar...
avd. jag kunde inte köpa ett kilo smör för de hade bara halvkilospaket...

Mer köp av två stycken......avd. diversearbete...

Andra på riktigt utföra diverse arbeten - som tar för stor del av det som borde vara huvudsysslan...


Vi lärare vill finnas där för eleverna - att utföra vårt huvuduppdrag - kunskaper...

...men att ta upp kemiboken???Yupp sannerligen!

Bingo!!!


Som att inte samtiden är påfrestande nog...
”Drippelidripp, droppelidropp här kommer mensen i full galopp”.

Visst sover jag äntligen? Visst är det som så att det här är inte verkligt?

Södertörn har för stort inflytande!!!

...så man kan tro att de och hemglassbilen har gemensam sång:
  Vi lurar små barn - Vi lurar små barn - På deras veckopeng

Att luras med skattepeng...


(Kulturdepartementet)

Deras besatthet av kön och etnicitet är helt fanatisk. Visst det är väl en typ av mångfald, men när det kommer till anställningar så är det diversitet i kognitiv förmåga som borde vara primärt att titta efter. Och om man följt deras resonemang tidigare så har kognitivt inte ens varit med på urvalslistan. Primärt har varit kön o hudfärg.

Självfallet är det inte kontroversiellt att de intresserar sig för mångfald. De flesta verksamheter blir bättre av att där finns människor med olika perspektiv, synsätt och kunskaper. Men det som är högst anmärkningsvärt är de kriterier som Rättviseförmedlingen använder för att bedöma mångfald; hudfärg , kön, etnicitet och ursprung. Till råga på allt har den fått en inträdesbiljett till maktens korridorer som många lobbyister bara kan drömma om. Rättvist? Sannerligen inte...


(Blanche Jarn)

Och humanistbloggen: "...att åsiktskontrollera namnen (----) Rättviseförmedlingen har nämligen baserat sin lista på tips från sina vänner, och de enda som rimligen har intresse av att tipsa förmedlingen om namn är förstås de som tycker identitetspolitik är något att ha. Flera har bett att få slippa stå med på listan. "Rättvisa" handlar i det här fallet därför mer om att rekommendera arbetsgivare att anställa människor med "rätt" sorts åsikter som helst har "rätt" sorts utländska namn."

Allas lika värde säger de? Men varför spelar då kön och hudfärg så stor roll? Och det här med CA - då ska väl alla ha rätt att få ha vilken stil de vill? Om alla är lika värda så ska det väl inte heller spela någon roll VAR vi hjälper - borde det då inte vara bättre om vi kan hjälpa fler???

De pratar om moral - men moraliska handlingar kräver ofta genomtänkta val. Om alla människor har lika värde – hur skall man fördela hjälp till nödlidande? Frågan är i högsta grad aktuell nu med den akuta flyktingkrisen i världen. Vi ställs inför ett fördelningsproblem så länge vi har begränsade resurser, vilket vi kommer att ha under överskådlig tid – även om vi bestämmer oss för att ge allt vi har till nödlidande.

Det kan te sig känslokallt att göra kalkyler och räkna på effekten hjälpåtgärder. Men det är nödvändigt om man vill följa principen om alla människors lika värde. Ju lägre kostnader, desto fler kan man hjälpa. Att vara ineffektiv är inte bara irrationellt, utan också omoraliskt. I valet mellan att skänka pengar till inköp av en ledarhund att bidra till att bota det som orsakar blindheten? Kanske en märklig liknelse - för den som är blind är ju i de facto i behov av ledarhunden just då. Precis som de som verkligen flyr för sina liv som vi har här är i behov av hjälp här och nu. Att på något sätt kunna göra båda - som jag skrev om i sounds of blue.

Kravet på opartiskhet följer också av principen om allas lika värde. Ingen nödlidande har företräde framför någon annan. Allas behov, var de än befinner sig, bör beaktas när vi väljer mottagare av hjälpinsatser. Att följa principen om alla människors lika värde kräver att vi kritiskt reflekterar över vår selektiva moraliska upprördhet, som ofta styrs av vad vi får kännedom om via massmedia. Även det ”abstrakta” lidandet som döljs bakom statistik är moraliskt upprörande. Vårt ansvar att göra något åt det avgörs av vår faktiska möjlighet att göra skillnad.

När Sverigedemokraterna (som man inte skall låta sig styras av) hävdar att vi bör prioritera hjälp till flyktingar i närområdet är standardsvaret att vi skall göra ”både och”. Men då undviker man den svåra frågan i vilken utsträckning vi skall göra det ena och det andra. En proportionell omfördelning till förmån för mer hjälp ”på plats” behöver inte alls motiveras av främlingsfientlighet. Tvärtom - den kan motiveras av en gränslös altruism som bygger på alla människors lika värde - oavsett var de befinner sig. Avgörande är vilken fördelning som leder till ett effektivt resursutnyttjande.

Hans Rosling påpekar att drygt åtta miljarder tas ur biståndsbudgeten för att finansiera asyl- och integrationspolitiken. Västra Götaland är numera större mottagare av svenskt bistånd än Mocambique, enligt Rosling. Hur befogat är det då att kalla Sverige en ”humanitär stormakt”?

Man skär bland annat ner på medel till hjälporganisationer som har program för vaccination av barn. Effekten av dessa neddragningar blir att ett antal barn kommer att utsättas för lidande och död av sjukdomar som vi kunde ha förhindrat. Även om vi, vilket vore det rimliga, höjer biståndet med åtta miljarder (eller med hur mycket som helst), ställs vi inför frågan hur vi bör fördela pengarna. Är då geografisk närhet relevant?

Att väga olika handlingsalternativ mot varandra för att nå fram till den mest effektiva åtgärden för att lindra nöd, innebär inte att man ställer en grupp människor mot en annan grupp. Det innebär att man behandlar alla opartiskt. Nej, det ger inget svar på hur vi ska fördela hjälpen till nödlidande - men kanske en moralisk logik om att vi kan göra båda. Och att hjälpen i närområden måste ökas - för det om något är väl att se till allas lika värde!?

Halleluja???

Jo, #sverigetillsammans...

På fullt allvar menades det att det inte finns en svensk kultur. Bara det att dra parallellerna med den historiska oreglerade invandringen på 1600-talet och dagens situation vittnar om en historisk ignorans. Vare sig de migranterna eller de emigranter som flyttade från svensk hungersnöd för att finna en ny framtid i Amerika flyttade till ett socialförsörjningssystem. De flydde in i en osäker framtid där endast den starke överlevde på vägen. Försörjningsstöd och garanterat tak över huvudet och mat för dagen fanns inte. Det är ingen politiker idag som törs nämna detta. Eller vill komma ihåg detta...

Kulturer är svårfångade. Någon absolut gräns mellan närliggande diton är hyfsat omöjlig att peka ut. Inte desto mindre finns nyansskiftningarna där. Besök ett grannland ifall du tvivlar. Kulturer befinner sig därtill i ständig förändring, både tids och platsmässigt. Det vi idag kallar svensk kultur skulle ingen ha känt igen sig i för hundra år sedan. Dessutom lånar och byter kulturer influenser av/med varandra i ett icke sinande flöde.

Nu har det ju kommit ett uttalande om att det är vi som har missförstått vad som menas - att det blev ryckt ur sitt sammanhang etc etc och att det självklart finns en svensk kultur. Jag skulle vilja kalla det en efterhandskonstruktion, men men - vad vet jag...

Jag vet fortfarande inte hur denna person tänkte. Säkerligen var uppsåtet gott och handlade nog om att stämma i bäcken mot senaste tidens mer destruktiva strömmar. Likväl blev det inte vackert. Ett folk som tappar sin självkänsla (vilket blir resultatet av att intetförklara deras kultur) blir till slut ett fientligt, sönderfallande folk. I den tillbakapressade kulturens spår lär de söka efter något nytt att fylla tomrummet med, vilket i sin tur öppnar upp spelrummet för allehanda mindre trevliga krafter. Kunde det inte ha tänkts efter före???

Det är inte bara respektlöst att intetförklara en kultur, det kan också visa sig vara väldigt kontraproduktivt, rentav ödesdigert om det vill sig illa. Lite småelakt kan man säga att man ibland undrar om SD har sin PR-byrå i regeringen och dess undersåtar...

För att det blev reaktioner på det som sas - det kan jag lova......fick mängder på svar på detta. Då pling!

Ja Bandy! It's not Hockey, it's Bandy

Vi verkade i alla fall vara många som gick tillsammans för att vi visst har en kultur! På mitt Twitter - enkom negativ respons. Otaliga tweets - och i media - där i vanliga fall tio tweets är en storm - så skrivs det inte så mycket som en mening om haveriet...  

"När den väletablerade eliten påstår att det inte finns en svensk kultur är det en spottloska, inte bara mot de som de som uppbär denna kultur från barnsben utan främst mot de som gnetat, slitit och kämpat för att ta till sig den svenska kulturen.

                                  (----)

Svensk (och nordisk) kultur är långt mer komplex och unik än vad denna batikelit har förstånd till. Precis som att fisken som inte känner vattnet runt sig. Räcker bara att vistas några månader utomlands för att inse hur säregna vi är.

                                    (----)

Hur ska man kunna bli svensk om svenskhet inte finns? Man kan inte integrera sig in i ingenting. Att förneka den svenska kulturens särdrag är att försvåra för nyanlända att kunna bli svenskar, att få bli en del av ett vi.

                                    (----)

Det är ett enormt svek mot de som har en enorm resa framför sig till att förstå och anpassa sig för att fungera i Sverige. Att föröva dem både karta och kompass genom att förneka det unikt svenska, det hämmar genuin integration där invandraren inte lever utanför och under svensken utan som jämlik." (Hanif Bali)

Kulturdebacle och pudel!!!


(Lars Anders Johansson)


Så kan vi låta de där kulturrelativisterna få ha sitt!!!

Ölkultur på Södermalm...Kan de inte bara stanna där? För ärligt talat så ÄR det för mycket weirdo i samhället just nu...

Kor med bröstmjölk? Jo - en debattartikel i Metro från en vegan som sa att vuxna inte ska dricka bröstmjölk. Hon sa att svenska mjölkbönder åker räkmacka. Ärligt talat så var det lättare att räkna faktarätt än faktafel i hennes resonemang. Bara det att direkt överföra resonemanget om köttkor till mjölkkor? Inte lätt att säga till människan att komma in i matchen när hon (förlåt hen) inte ens sitter på läktaren...

Ja, det är faktiskt räddningen i samtiden - man MÅSTE tramsa för att inte helt tappa fattningen... 

...kanske de övergått till alias...


Vi brukar ju säga att verkligheten överträffar dikten...

Att hålla sitt ord är med andra ord inte socialistiskt, eller...

KD som då var först att bryta den odemokratiska pakten. Något mer de bryter - ett tabu om formuleringar. Att det ska talas könsneutralt om våld.
Passus: dessutom har Kd har motionerat om att avskaffa Nationella sekretariatet för genusforskning! Tyvärr utan framgång...

Angående våld så är även M är på gång med en könsneutral formulering. Yey!!! Medför detta i förlängningen att även frivilligorganisationer som arbetar med stöd för män kan söka samhällets resurser?

Det känns hoppfullt...

...men samtidigt så - landet där "Slagen Dam" får regera...
--------------------------------------------------
...slutsatserna som dras om våld i hemmet, eller som det heter i utredningen ”mäns våld mot kvinnor”, baseras på förfalskade och utdömda forskningsresultat.

Utredaren Cecilia Schelin Seidegård har, tvärtemot regeringens påstådda ambition, valt att ignorera all modern forskning om partnervåld och väljer återigen att basera sina slutsatser på undersökningen “Slagen Dam” från 2001. Känd bland annat från dokumentären “Könskriget”.

“Slagen Dam” utfördes i form av en enkätundersökning där endast kvinnor erbjöds att svara. Frågorna var även medvetet utformade för att nå ett så högt resultat som möjligt och därmed bevisa en på förhand bestämd tes. Resultatet blev över förväntan. Varannan svensk kvinna (46 procent) sades vara offer för mäns våld i hemmet.

Huvudansvarig för undersökningen var Eva Lundgren. Den radikalfeministiske forskaren som sagt att satanistiska män i Sverige sliter foster ur kvinnors kroppar och äter upp dem. Hon har även yttrat att alla män som inte slår sin kvinna bryter mot de kulturella lagarna och borde vara föremål för forskning. Lundgren, som hade en professorstjänst på Uppsala universitet, skulle även visa sig sakna forskarutbildning inom samhällsvetenskap och fick sedermera avgå.

“Slagen Dam” möttes av kraftig kritik från andra forskare och efter Erin Rubars dokumentär Könskriget granskades den även av Uppsala universitets granskningskommitte. Kritiken blev bedövande.

Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna, men saknar nästan helt ambitionen att pröva de egna tesernas hållfasthet,” står bland annat att läsa i granskningsrapporten. Uppgifter som knappast kan ha undgått varken regeringens speciella utredare eller dess jämställdhetsminister.

Den moderate riksdagskvinnan Maria Abrahamsson skrev i en debattartikel i SvD från 2005 att hon välkomnade en granskning av Eva Lundgrens forskning. Artikeln skrevs i samband med att den dåvarande socialdemokratiska jämställdhetsministern, Jens Orback, valt att basera även sin jämställdhetsutredning på Lundgrens undersökning. Något som alltså kraftigt ifrågasattes redan då. Abrahamsson avslutade artikeln med en fråga.

Jag undrar just vad som händer med regeringens jämställdhetspolitik om Uppsala universitets granskning av Eva Lundgrens forskning resulterar i ett gapskratt,” skrev Maria Abrahamsson. Idag vet vi svaret.

Ingenting.

I den utredning som nu kommer att ligga till grund för Sveriges framtida jämställdhetspolitik dras därmed en rad felaktiga slutsatser om våld i nära relationer. Samtidigt framkommer det att de enorma summor som pumpats in för att hitta lösningar på kvinnovåldet inte gett något resultat.
----------------------------------------------------------
(AVFM)

...och sagor om ett patriarkat...

"Men den största bluffen Sverige som land gått på är ändå den om patriarkatet. Med en sömngångarens medgörlighet rabblar i stort sett alla att de, vi, du och jag, vi alla ingår i en så kallad könsmaktsordning. Det betyder att du som man är kollektivt skyldig till att förtrycka kvinnor.

                              (----)

...kulturredaktioner som styrs av kvinnor som, precis som Solanas, anser att män är en biologisk olycka, som applåderar denna fascistiska världsbild när de säger sig avsky den i alla andra sammanhang. Hyckleri på en osedvanligt hög nivå.

För att inte tala om alla de fäder som inte vill annat än vara med sina barn, som älskar sina barn, som kanske till och med är bättre lämpade än mödrarna att vara med dem men som ständigt får slåss mot fördomar, lögner och myter i domstolar och i familjerätten. Fäders kamp för att vara med sina barn uppmärksammas sällan av matriarkatet. Men vem vill ta striden för en utsatt man när han bara är en biologisk olycka, en dildo eller ett djur…" (Birro)

JAG gör det!!!

Mer enögdhet...


(Kit.se) Klart läsvärt - däremot saknar jag om kvinnorna som hatar. Har själv sett att det förekommer i samma utsträckning. 

Nä - positivs krävs, här och nu!

AMEN! Hallelujah...