...står nu skolan av elever och lärare under sommaren. Men skoldebatten...

Livligt debatterandes blev det om en artikel på DN som påvisar samband mellan hög andel invandrare och fallande skolresultat. Många olika synpunkter med mycket liv om att det hade aldrig kunnat skrivas förr...
Inbäddad bildlänk
(Fröken Missnöjd)
Jaså inte? Det där skrev jag då för drygt ett halvår sedan. För oss som jobbar inom skolan är det påvisade inte någon överraskning. Men att ingen vågat skriva om det mer offentligt kan ju bero på att en viss minister avfärdade det som en främlingsfientlig myt. Till viss del kan jag förstå att de inte ville visa de resultaten med tanke på vissa av kommentarerna som florerade... Samtidigt så tror jag att dessa kommentarer inte hade varit lika illa om politiken hade varit rakryggad och ärlig från början.

Att kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att lyckas skolan ÄR inte kontroversiellt att påstå. Men lugna puckar tack! Att enbart tolka fallande skolresultat mot bakgrund av en växande andel invandrare är en alldeles för grov förenkling. Skolans problem är större än så - som lärare vet jag att skolresultaten faller över lag. Tack till både DN-ledare och Expressen-ledare som levererade en mycket mer heltäckande bild.   Inbäddad bildlänk
(DN)

Inbäddad bildlänk
(Expressen)

Ja, för varför lägga fokus på talet 29%? Men kan man inte förstå att 71% är större än 29% så... Det viktiga är talet 100% - 29% av tappet är inte ens en tredjedel. Det gäller att lokalisera alla de olika pusselbitarna så att rätt åtgärder kan sättas in på rätt ställe. Och det handlar också om omlokalisering av resurser, som inte finns med i rapporten. En siffra är det egentligen som dominerade allt vi ger inte eleverna tid att lära. Tro tusan det - vi ska ju dansa, kultura, emotika samtidigt som det genustjosansvejsas och f-n och hans moster... Det är ett rent trollande med knäna att försöka ge eleverna all kunskap och att denna kunskap ska få sjunka in.

Och istället för att få ägna viktig tid åt eleverna - lektioner, för- och efterarbete så pågår rena drunkningsolyckan i pappersarbete. För högre kunskapsresultat anser jag att det måste riktas större fokus på elevkontakten och effektiviteten i den.

Men inte riktigt så här...

Oh herre...

(Expressen)
Två skolledare efterlyser mer fokus på ögonkontakt, "förtroendefulla samtal" och relationsbyggande i skolan. "Nu sätter vi oss allihopa i en ring, andas djupt och tittar varandra i ögonen. Halleluja och kjaaaaam på er allihopa." Så vänder vi skolans fallande resultat och ökar motivationen hos skoltrötta elever och rustar dem för framtiden, eller hur? Gaaaaahhhhh...

Självklart måste jag som lärare skapa en god relation med eleverna. Men bara för att jag sen ska kunna lära dem något. Problemet idag är att det ibland BARA handlar om detta att alla ska må bra. Föräldrar och elever då, inte läraren... En förtroendefull relation är A & O - DET vet varenda yrkesverksam lärare. Man bygger respekt genom sitt agerande hela tiden. Men att flytta fokus från lärarens roll som kunskapsförmedlare och utbildare till dessa så kallade mjuka värden och till och med genom att reglera dem i styrdokument är bara helt fel väg att gå.

Det intressanta i hela skoldebatten överlag är att ordet demokrati förekommer med jämna mellanrum. Demokrati hit och demokrati dit... Ja, demokrati är av yttersta vikt - men ibland känns det som om själva ordet förvrängs bara för att kunna stoppas in i alla möjliga sammanhang. Det kan sägas i stort sett vad som helst, bara meningen avslutas med att det handlar i grunden om demokrati. Men vad händer med vår kära demokrati om kunskapsnivån bara faller? Vad händer med demokrati om läsförståelsen blir allt sämre? Vad händer med demokrati och det kritiska tänkandet om kunskaper alltmer byts ut mot "rätt" värderingar?

Vilket då är det som just nu tyvärr håller på att hända. Att förmedla rätt värdegrund, få alla inkluderade och känna sig delaktiga och andra tomma ord som inte betyder något alls när det kommer till kritan, håller på att ta över. Många ser skolans roll som fostrare och socialiseringsuppdraget som viktigare än utbildningsuppdraget. Vad som händer är att det i själva verket leder till utslagning och att demokratin urholkas. "Vad rätt man tänkt så fel det blev."

För att avsluta den mina kommentarer om den texten så faller hela artikeln i första meningen genom att påstå att "kunskapsskolan" fått fäste. Det har väl snarare blivit tvärtom, att kunskap alltmer tappar fäste i den svenska skolan... Bara att konstatera att Södertörnsandan sprids värre än björkpollen - det bevisas av att min allergiska reaktion är långt mycket starkare...

Bara i dårhuslandet - som nu fortsätter...
...sist: following the wrong steps - här...

I DN kan man läsa att försvarets antagningsprov är svårt för utlandsfödda - att det då är diskriminering. Det har gått troll i vad som räknas som diskriminering. På SR meddelade man i stort sett samma resultattrend till polishögskolan - där har inte ordet diskriminering kommit, än...

Varför ens ha antagningsprov till olika saker om man sen ska sänka svårigheten så vem som helst klarar dem? Att vi ska kunna bli försvarade känns som prio sjuhundrasjuttiotolv... Den som antas till försvaret ska klara av uppgiften och vara beredd att försvara Sverige vid en eventuell konflikt. Allt annat är oväsentligt. Basta!

Bara att konstatera att absurd-karusellen fortsätter i Sverige. För det mesta försöker man framhävda att kön, hudfärg och kulturell bakgrund inte ska spela någon som helst roll, men samtidigt i andra sammanhang är det otroligt viktigt? Märkligt det där. Tester och krav måste väl ändå i förnuftets namn utgå ifrån arbetsuppgiften? Mångfald kan inte vara ett självändamål hela tiden. Samma absurditet som med försvaret har vi sett inom brandförsvaret - där var mångfaldsmålet att få in fler kvinnor. Eftersom få kvinnor klarade provet så sänkte man kraven helt enkelt... Att släcka bränder och rädda liv - prio sjuhun...

Det som har visat sig är att ju yngre en person är när han eller hon kommer till Sverige, desto lättare att tillägna sig språket om man bara omges av det och får tillfälle att prata med infödda svenskar. Kommer man till Sverige innan puberteten inträder kan man uppnå samma språkliga kompetens som en infödd svensk (Vissa menar att det hänger samman med hjärnans lateralisering). Kommer man runt 12 -ca 15 år har man fortfarande goda chanser att lära sig språket om man bara träffar och umgås med svenskar. Sedan blir det lite svårare ju äldre man blir men för en som kommer hit som 17-18-åring är det svårt att lära sig svenska lika bra som om det vore ens modersmål. Frågan är då om dessa språktester anses diskriminera dem som nyss kommit hit? Är det verkligen en militär utbildning inom svenska försvaret man ska satsa på om man nyss kommit till Sverige? Jag skulle då vilja mena att det krävs att man både hunnit bli integrerad och i viss mån assimilerad för att man ska kunna betraktas som lämplig att ingå i svenska försvaret. För en person som bara bott i Sverige i några år verkar det orimligt att man ska ha hunnit det på så kort tid. Jag vet inte - kommer nog att fundera mer kring det där...

Några som verkligen borde ta sig är en funderare...


(Aftonbladet)
"En örn som misshandlat en kanin är inget brott" säger inrikesminister Ygeman. You don't say... Snälla Sverige... Vad blir nästa steg? Anmäla mördarsniglar för olaga intrång?

Inbäddad bildlänk

Försöka duger... Parkera inte på fel tomt...Inbäddad bildlänk
(SvD)
"...särskilda kvinnoparkeringar som är "större, trevligare och nära flygterminalerna" enligt flygplatsens hemsida. (----) Syftet är att kvinnor ska kunna parkera tryggare, dels för att förhindra överfall och sexuella trakasserier, men den större ytan på parkeringsplatsen ska även göra det lättare att parkera. Och det är just de generöst tilltagna parkeringsplatserna som nu möts av kritik. Det är väldigt nedlåtande mot kvinnor att bli utpekade på det här viset. (----) Det enda som det här medför är att förstärka stereotypen av att kvinnor är dåliga på att parkera."

Visst kan jag se det ur den synvinkeln - den där lilla grejen att kvinnor får större svängrum för parkeringen. Företaget kunde ju låtit bli att skriva just den meningen... Men hej! vem klagar över att få en större parkeringslucka? att få närmre in till flygterminalen med allt bagage? att få närmre så att det blir tryggare mot överfall etc? Varför inte se det från den positiva sidan istället?

Men nej då! Alltid ska det levas och viftas och gastas om någonting. Aldrig är det bra. Ja, för tänk tvärt om - om det varit en skylt om p-plats för män: ja då hade den istället varit diskriminerande mot kvinnor...

Undra hur det har rasats mot denna då...
Inbäddad bildlänk

"Så stereotypt att mamman går med barnet. Snacka om skeva kvinnoideal och smala modeller!" Någon form av sexism lyckas de alltid få in i sin skeva uppfattning om vad äkta jämställdhet är...

Som porrfritt...


(Expressen)

Med tanke på hur mycket jag länkat om porrfrittfritt kan ju föranleda att tro att jag är världens porrkonsument - vilket jag då inte är. Mitt rika inre liv - aka fantasi - räcker gott. Och så talar vi inte mer om det...

Jag anser bara det absurt att förbjuda något som handlar om film där det faktiskt är skådespelare som gör det här av fri vilja. Och folk har olika sexuella fantasier - gott så! Det finns saker som inte är lagligt - just det: inte lagliga. Och då har vi redan lagar som reglerar detta!

Vi har länder där porr är totalförbjudet - som Pakistan för att nämna ett. Jämställdheten där? Och så kan vi nu släppa tramset att porrfritt skulle gynna jämställdheten. Det är bara ytterligare ett sätt för moralpekpinnarna att styra och ställa över oss. Blä...

Kan inte bara någon komma och befria oss från all dårskap?

Men nej då, det kommer mera...

Inbäddad bildlänk
(Metro)
Måste erkänna att jag måste ha missat den korrelationen. 
Att äta kött är att normalisera vite den västerländske mannens kost och därmed rasistiskt. "Inga djur är mat." Hon kanske borde ta och besöka naturen någon gång? ...eller är den med kanske västerländsk, imperialistisk, vit och manlig...? Håhå, jaja...

Det finaste man kan göra är att tvinga på andra sin egen livsstil liksom. Vilket är något som jag avskyr! Lev som du vill - men tvinga inte andra att leva som du. Detta då sagt av mig som inte äter ko-, bä- eller nöffkött... Men jag har absolut inga problem att andra äter det. Eller att tillaga det åt någon annan. Det är tusan inte "Rasism och köttätande" som går hand i hand utan "djurrättsaktivist och genusvetare"! Nuff said!

Nästa artikel till rakning...


(Politism)
"I modevärlden florerar många teorier kring skäggets härkomst. Var plockade alla dessa män egentligen plötsligt upp skägget ifrån? Det finns en teori om att det kommer från arabisk kultur. Cirka ett decennium efter 9/11 ska alla trendiga män i västvärlden skaffa skägg och klä sig i lösa outfits. Det finns en annan teori om att det är en del av storstäders gentrifiering. Skägg och den ”otvättade looken” (förlåt för den formuleringen) är i själva verket hur delar av arbetarklassen såg ut i mitten av förra seklet. Och den övre medelklassens favoritsysselsättning är ju att appropriera klasser och samhällen de inte själva tillhör." Jaha, så hipsters har snott sitt skägg från bögarna?

Ursäkta men jag hänger faktiskt inte med i svängarna av argumentationen i den här artikeln. Björnarna var ju först med att appropriera skogshuggarnas skägg. Tala om brutal exploatering av arbetarklassen! Och som Ekvalist skriver: "Problemet är att det i praktiken inte går att leva utan att någonsin tillgodogöra sig främmande kulturyttringar. Ta till exempel skrivkonsten, som sannolikt uppfanns av sumererna, ett folk i Mesopotamien, alltså ungefär i nutidens Irak. Sumererna borde enligt gängse intersektionella rasteorier räknas som "rasifierade".

Så alla postkoloniala godhetskrigare: lev som ni lär. Sluta genast att appropriera skrivkonsten från de "rasifierade" sumererna. Tack på förhand."

Ja, inte har de det lätt inte...

Jo, jag kan också se stereotyperna i det hela. Men det är ju som om det skulle vara världens undergång. Vilket det inte är - och barn verkar ju i mångt och mycket välja efter typiskt kön även om de förses med det motsatta. Jag är ju ett levande bevis på det - vilket då redan har skrivits om I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain - Nä, det HÄR är saker barn kan få vara med och bestämma om själv. Förse dem med olika alternativ...

Normkritik någon???Inbäddad bildlänk
 
Vara en fluga på väggen och höra genustokarna diskutera den bilden i dagens samhälle...

Inbäddad bildlänk

Just så! Det som sägs inte ska betyda något är det som ges störst betydelse.

Annelie Sjöberg    i "Kluvet Land"

I landet där det alltid är någon som har alltför ömma lilltå naglar...


Inbäddad bildlänk

Precis! Men det är väl därför Fry kanske inte får hem hos våra postmodernister...

För det är alltid något som är fel någonstans. När henifierade Sverige torde vara nöjda så hörs röster från något annat hörn...

TinkyWinky-affären...

Peak absuridity inom censur- och triggervarning?

Kan inte samtiden bara gå hem och lägga sig. Jag orkar inte med den... och tänk här sitter jag av alla människor och nästan försvarar Teletubbies...

Var väl ingen i min familj som trodde att jag skulle göra det. Å andra sidan var vi nog inte många som trodde pappa skulle gå upp i sin samling - vi trodde att det var ett skämt med "det ska jag ta hand om när jag blir pensionär". Och inte var vi många som trodde att mamma skulle bli helt tokig i att sticka och numera drunkna i nystan och ha med sig sticken vart hon än är...
Inbäddad bildlänk

Familj, vi har ju vår egen Super Mario...

Inbäddad bildlänk

Plumber school dropout? Hm han är ju Super Mario... Say no more...

För visst kan vi fortfarande skämta om sådana här saker? Äh, vad säger jag - klart vi kan. Jag tänker i alla fall fortsätta skämta och stå upp mot stupiditeterna i vårt samhälle - Until the end...

Och till slut - dagens kork...Inbäddad bildlänk

Ja men det här var ju precis rätta sättet att göra om man vill skänka gamla kläder och det inte är öppet...