...av det här landets förmåga att se orsak och verkan...


(Metro)

"Allt fler barn och unga söker vård för så kallad könsdysfori. (----) Det är en tredubbling (----) Bakgrunden till ökningen är oklar."

Bakgrunden är oklar??? Jomenvisstserru... Det är säkert bara en slump att det är så när genustrollen experimenterar hej vilt på barnen! Jo, tjena... Det stavas GENUSTJOSANSVEJSAN!!!

Ser man verkligen inte sambanden??? Kan man verkligen inte fatta vad de här genusexperimenten har fått för konsekvenser så är kork ett snällt ord... 

Det finns de som inte berättar för sina barn vilket kön de har: "Förhoppningen med den könsneutrala uppfostran är att barnen ska våga gå sin egen väg i större utsträckning. Även om det inte kommer att vara lika lätt att fortsätta undvika samhällets könsnormer ju äldre de blir.

(----) ...tycker det är viktigt att förklara varför vi gör som vi gör för det finns alltid en risk att det ska framstå som ett elit- och medelklass projekt."

Jag säger inte att dessa föräldrar och liknande - för det finns fler likadana, jag lovar - inte har rätt att uppfostra sina barn som de vill. Men att det sedan kommer och undras varför barn har svårt att relatera till sitt kön...

Vidare...


(Skånskan)

...bokhyllorna överfylls med liknande, för...


(Expressen)

Säger inte att det är fel att normerna luckras upp. Men när ALLT ska va könsbrytande - att barns könsidentitet då blir helt fucked upp. No wonder... 

Att jag sen personligen tycker som min cybertwin Annelie: "vi behöver mer normer så vi vet vad man kan bryta mot när man blivit trygg i sin identitet" är då våra åsikter - som då verkar stämma bättre med hur konsekvenserna nu har visat sig bli. Verkar alltså...

För att citera en vän på ansiktsboken: "Det florerade ju en skröna om ett par som varit gifta ett antal år, men ännu var barnlösa och vid kontakt med läkare, så fanns inga problem. Utan det visade sig vara deras obefintliga kännedom om verksamhet av sexuell karaktär, som var orsaken. Ibland ligger skrönorna bara före verkligheten..."

För kön är ju trots allt...


(i fablernas värld)

... är det då inte en normfråga hur det biologiska ska vara beskaffat??? Ja, ja... tur att vi har hunnit införa "hen"...

Att det ska vara så svårt! "Jämställdhet har inget med att utplåna olikheter att göra. Det har med att alla ska ha samma möjligheter!" (Gretchen) Och ändå låter man dessa genustroll härja på grund av trendighet och högljuddhet. I konflikträdda skönt att slippa tänka världen är det bäst att bara följa med...

Vi andra som nu märker vad genustrollen sysslar med - och hur våra surt förvärvade skattepengar används - etthundrasjuttio miljoner...

Ut med det förbenade genustjosansvejsandet! Och låt barn vara barn! Säger som Linda: "Vi behöver inte radera våra olikheter mellan könen. Bejaka dessa på ett positivt sätt. Vi kan bemöta ALLA barn på lika villkor utan att förvilla kring just kön." Och låt barn leka med de leksaker de själva väljer - ha alternativ - tvinga inte! Vill flickor leka med dockor och killar med bilar så låt dem, likväl som om flickor vill leka med bilar och pojkar med dockor. Det är som Linda säger inte kvantfysik!

"Det vi borde lära barn är inte att radera könstillhörighet... utan att bejaka sig själva. Oavsett. Barn som tidigt visar tecken på att inte vara riktigt bekväma med det kön de är födda till... stötta och uppmuntra PERSONLIGHETEN och det som blir resultatet. Men försök inte styra barns utveckling genom att tvinga fram saker. Tvånget som inte ses som ett tvång utan valfrihet är tvång ändå."

Att det ska vara så svårt?! Ja, herre gud...
                                         ...Dear God...

Mycket mer om att vi ska låta bli att göra barn könsneutrala har jag själv skrivit i I'd hate to look into those Eyes and see an ounce of pain. Våra barn...

Underbara barn...

...just saying...