(dansen ca 1:00 in i klippet)

...70 år sedan...

Holocaust (=brännoffer) är det engelska namnet för det vi i Sverige kallar för Förintelsen. På hebreiska kallas det Shoah som betyder katastrof. Och just katastrof är det väl att det överhuvudtaget fick ske - de tyska nazisternas folkmord under andra världskriget på omkring sex miljoner judar.

27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945. 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 1999 har det i Sverige varit en nationell minnesdag. Minnesdagen lyfter fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I Sverige och i världen.

Den kronologiska utvecklingen som ledde fram till Förintelsen kan översiktligt beskrivas i fem faser:

 1. Identifikation.
  Judarna identifierades utifrån tidigare generationers tillhörighet till judiska församlingar.
   
 2. Segregation.
  Judarna särskildes från den övriga befolkningen, de berövades sina medborgerliga rättigheter, deras egendom beslagtogs och de fråntogs möjligheterna att försörja sig. Segregationen av judarna i Tyskland ägde rum successivt från och med det nazistiska maktövertagandet 1933.
   
 3. Koncentration.
  Judarna samlades ihop och fördes till ghetton på ockuperad mark. Koncentrationen av judarna i ghetton påbörjades efter krigsutbrottet.
   
 4. Deportation.
  Judarna transporterades till koncentrations- och förintelseläger. Deportationen av judarna till förintelseläger påbörjades under 1942.
   
 5. Förintelse.
  Judarna utrotades genom ett systematiskt mördande.

När nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 fanns ingen plan för Förintelsen. Segregationen syftade först och främst till att tvinga judarna att emigrera – att uppnå ett Tyskland fritt från judar. Emigrationen begränsades emellertid starkt av omvärldens ovilja att ta emot judiska invandrare. Under andra hälften av 1930-talet införde de flesta europeiska länder och USA en mycket restriktiv immigrationspolitik, för att stoppa den ökande judiska flyktingströmmen från det så kallade Tyska riket.

Den nazityska planen på att fysiskt utrota de europeiska judarna, växte fram i takt med krigsutvecklingen på östfronten. När tyskarna erövrade områden med stor judisk befolkning uppstod frågan om hur de på mest effektiva sätt skulle kunna eliminera denna oönskade befolkning. Den 31 juli 1941 utfärdade Hermann Göring en skriftlig order till SS, att förbereda en ”slutgiltig lösning av judefrågan”.

Den 20 januari 1942 hölls en konferens i Wannsee där ledande tyska nazister diskuterade hur den slutgiltiga lösningen av judefrågan skulle genomföras rent praktiskt. Intentionen var att utrota judarna men nazisterna insåg också att de hade ett behov för dem. Det var stor brist på arbetskraft i Tyskland under krigsåren, eftersom de flesta män i arbetsför ålder var inkallade som soldater. Många judar utnyttjades därför som slavarbetare innan de mördades.

Förintelsen ägde rum i skuggan av andra världskriget. Över hälften av de judar som dog under Förintelsen gasades ihjäl. Minst en femtedel sköts till döds av den så kallade Einsatzgruppen. Övriga offer dog av svält, köld, utmattning, sjukdomar och våldsaktioner i ghetton och koncentrationsläger samt under dödsmarscher.

Den grundläggande processen var densamma i alla länder där Förintelsen genomfördes. En del av processen bestod i att judarna alltid måste bli identifierade innan de kunde samlas ihop och deporteras. Genomförandet såg olika ut i olika länder, beroende på landets situation och ställning gentemot Nazityskland. (Forum för levande historia)

Det var också 1945 som Raoul Wallenberg försvann. Under förintelsen betraktad som en hjälte - fel! presens ska det vara: betraktas! Den 17 januari 1945 greps Raoul Wallenberg av sovjetiska styrkor. På grund av detta gjorde man också 27 januari 2012 till minne av Raoul Wallenberg eftersom han 2012 skulle ha fyllt 100 år. Eventet blev därför känt som "Ljusmanifestationen".

Jag anser att det här är en viktig dag att uppmärksamma. Särskilt med tanke på de allt mer nationalistiska strömningarna i ett flertal länder. Viktigt att kunskapen förs vidare och att vi drar lärdom utav det som hände så att det inte upprepas! Idag kan man möte ungdomar som tolkar historierna om andra världskriget och judarnas förintelse på samma sätt som Bibeln - alltså som en saga.

"Historien om Leon - Shindlers yngste medarbetare" av Leon Leyson. 
Vill uppmana andra att också läsa boken. En historia - men det är inte bara historia - det är en historia vi aldrig får glömma!

Idag - en dag att extra uppmärksamma och minnas den fruktansvärda Förintelsen!

"Pictures and some memories will have to help me through."
(Avenged Sevenfold - Dear God)

Förintelsens ögonvittnen - vägen ut ur hatet - Emerich Roths berättelse.

De är Förintelsens sista vittnen
Det mest destruktiva dödslägret
Auschwitz överlevare
Om någon kunde slicka mitt hjärta skulle det förgifta honom
Farmor överlevde alla etapperna i Förintelsen
Gestapo tog min bror
I dag är jag rädd igen
Jag räknade dagarna, en efter en, tills jag skulle få återse min familj
En överordnad pekade på röken och sa ”Därinne brinner era föräldrar”
Jag är orolig för mina barn och barnbarn. Jag är rädd att det ska hända igen

Sången räddade David Wisnia i Auschwitz
Mammans plan räddade henne från förintelsen
Det vänder sig i magen av SD:s propaganda
I Auschwitz var ingen kär
Tänk om jag inte kan gråta
Förintelsen – 6 miljoner döda
Auschwitz grind blockerar även minnet