...av den ursprungliga betydelsen av ordet feminism!
Tycker du som jag att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter i livet? Grattis! säger SAOL, då är du feminist. För i SAOL kan man läsa att "feminism är en rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män."
Alltså inte något om att det ena könet är överordnat det andra eller att något kön ska stå tillbaka för det andra. Därför - med start idag - så kräver jag nu ordet 'feminist' tillbaka.
Nu är det slut på idiotin att svarar man ja på frågan är du feminist - då hatar du per automatik män. Svarar du nej - då är du emot jämställdhet... Antiintellektuellt så det förslår. För att komma runt det har jag direkt svarat "jag är för jämställdhet". Men nu ska det vara feminist - javisst! Med den ursprungliga betydelsen att kvinnor och män är lika värda. Varför det heter feminism kan vi koppla till 1800-talet då kvinnor var omyndigförklarade eller inte fick rösta. Feminismen då handlade om att vi kvinnor skulle få samma rättigheter som männen; som allmänna rösträtten, arvsrätten, rätten till förvärvsarbete inom alla yrkesområden etc. Med andra ord att jämställdhet mellan könen skulle uppnås.
Idag så finns det länder där den typen av kvinnokamp definitivt behöver drivas vidare. Men i Sverige? Nej! Från de som då har stulit feminismen hörs att kvinnor är så utsatta av män som slår. Hur länge ska de få hålla på med det fabulerandet egentligen? De facto är det ca 10% av Sveriges invånare som blir utsatta för våld i hemmet, lika många kvinnor som män. Detta fastslår analysen av en studie som gjordes 2013 Läs den. Och själva studien finns länkad till i analysen. Lika många män som kvinnor är alltså utsatta, så även homosexuella. Dagens Einstein på den: att bli utsatt för våld i hemmet grundar sig alltså inte i könshormonen/könsorganen eller förtryck från att det ena könet anser sig bättre än det andra. Men ändå ska vi kvinnor hela tiden framstå som sådana offer med en oförmåga till eget ansvar... blrgh! Kvinnor kan! DET om något visar den här indiska kvinnan Ahh just det! hon har bara inte kommit till insikt än... "Alla kvinnor är förtryckta - Alla vet bara inte om det" Yapp, precis som att solen snurrar runt den platta jorden - vi vet bara inte om det... TRAMS!
Sen har vi den här i mitt tycke idiotin med könsneutral uppfostran. "Kön är inte bara en social konstruktion" fastlår psykolog Martin Ingvars. Alla skillnader mellan pojkars- och flickors beteende beror inte på att vi behandlar flickor och pojkar olika. Det finns genetiska orsaker till skillnaderna i beteende. Till exempel så utvecklas hjärnan olika hos flickor och pojkar. Fakta är att flickors hjärna är som störst tidigare än pojkars och har då tidigare fler kopplingar mellan vänster och höger hjärnhalva. Det här gör att de klarar kognitivt tänkande och är mer mottagliga för abstrakt information tidigare. Pojkar och män har mer av hormonet testosteron - vilket påverkar deras beteende. Flickor som under fosterstadiet fått ovanligt mycket testosteron på grund av en ämnesomsättningsrubbning hos modern är mer pojkaktiga både i sin lek och i sitt beteende. Aha... mamma???
Och i vuxen ålder - Tack! säger jag om de skillnader som finns. Livet vore klart mindre intressant annars...
Och nu får vi ju inte glömma den priviligierade mannen - det som gör att kränktheten numera är en man. En vit heterosexuell medelålders man... SUCK! Vadå priviligierad?
Det uttrycket är:
1. dels ett sätt att påminna en grupp av människor att de har vissa förmåner i förhållande till andra grupper. Alltså en jämförelse mellan grupper - hela den jämförelsens bärighet beror på vad man väljer att jämföra med och vad man avser med jämförelsen. Det i sig är en subjektiv upplevelse och skiljer sig från individ till individ och är inte genusrelevant.
2. dels som ett sätt att tysta kritik. Frasen 'du är priviligierad' kan alltså tolkas som ”sluta prata” eller till och med ”du tillhör en privilegierad grupp, alltså har du fel”. Detta är en mer konfrontativ strategi som inte bara beskriver något (”du tillhör grupp X, och grupp X har det bättre ställt än andra grupper”), utan också tar det ett steg längre genom att värdera argumentet baserat på personen som säger det (”…och därför är ditt argument inte värt att ta på allvar”). Och i mitt tycke - hur mycket jämställdhet är det? Noll!

Efter den här texten kommer jag säkert få höra ett ord som jag har fått höra otaliga gånger - 'könsförrädare'; detta för att jag inte hatar män. Män är precis som kvinnor - människor! unika individer och som sådan ska vi behandla var och en. Inte efter vilken färg man fick på sockorna på BB... Och ligger valet mellan att vara könsförrädare eller hata män... Så varsågod! Här är jag - könsförrädaren nummer ett! Så...
För sjuhundrasjuttiotolfte gången... Feminism innebär INTE att man ska hata män eller tycka att mannen ska stå tillbaka.

Uppdatering detta inlägg den 19 november 2014 - på internationella mansdagen - då jag inte längre är inne på att kräva namnet feminist tillbaka. Jag är jämställdist/ekvalist! Har insett att energin inte ska gå åt till strida om ett namn. Nej, energin ska användas för att se till det blir ett jämställt samhälle. Där inget av könen ska stå tillbaka för det andra. För hur trött jag än kan vara på tokhuvuden som studsar upp hela tiden så tänker jag aldrig aldrig sluta kämpa för det jag tror på. På ett samhälle där män och kvinnor har samma möjligheter. Så feminister - be aware...

Handsken är kastad! This means war...