...en jordskredsseger för... Nej, far och flyg! Så här kan vi inte ha det. Vi kan ju inte arrangera tävlingar i Sverige där löpare från andra länder är så överlägsna och därmed får alla priserna... expressen visar på tokigheterna. Tänk om det hade varit så att bara svenskarna skulle få pris - det skulle i och för sig varit roligt med Team Godhetsreaktionen på det med deras kvoteringsmani...

Men Thomas Gür...

 KUNG!!!

Nu backar långloppsarrangörerna... ja, det blir säker jätteroligt i rewind... :-P Trams och sidor - även de bästa ska nu få prispengar... 

Man läser så mycket konstigt nu för tiden...
(AB)

Tro inte det du läser! Vid forskning krävs en källa för varje påstående. En pålitlig källa. En trovärdig källa. Tidigare forskning. Gärna resultat som verifierats i flera studier. Logiskt då man arbetar med det. Mindre logiskt då man som icke forskande passerar löpsedeln, som larmar om något som är farligt. Oftast handlar det om något många äter regelbundet, och är enligt rubrikerna förenat med livsfara.

De flesta gånger handlar det om en förenkling av en studie. Det kan komma fram resultat som tyder på att något eventuellt lutar i en viss riktning, men detta måste undersökas närmare och det finns ingen anledning att slå på den stora trumman. Pressen hugger som en kobra och basunerar ut en förenklad version som dessutom inte sällan är feltolkad.

Jag skulle tro att den oro dessa larmrapporter ger upphov till, är en större folkhälsofara än de resultat studien visar. Hur många slutar med sina värktabletter för att de läst att de kan leda till döden? De läser rubrik och underrubrik och bär det med sig på näthinnan då de ska ta sin nästa dos. Inte konstigt att det känns otrevligt att stoppa i sig det då. Bara den oro dessa rubriker ger upphov till är en hälsofara. Och hur är det med det undermedvetna där dessa rubriker kanske lägger sig och leder till omedvetna val och handlingar. Finns säkert studier i ämnet.

Om alla hade möjlighet att leta upp originalkällan och om den var begriplig för gemene man skulle fler ha chansen att kontrollera de faktiska resultaten. Kunskap om detta krävs. Och behövs!

Nätet som informationskälla är en guldgruva men också ett stort slukhål. Det går att hitta bevis för precis vad som helst. Vacklar du det minsta kan du bli frälst på hälsotrender som inte alls är särskilt vetenskapligt underbyggda. Ta debatten om kosten som exempel. Hur många spaltkilometer har inte producerats utan att någon kan säga att det finns bevis för att den ena eller andra sidan har rätt? Helt hopplöst.

Jag ramlade över information om ett ämne, en metall, som människor köper dyrt på flaska och använder till allt från att badda röda barnrumpor med till att dricka i syfte att bli fri från obotlig cancer. Sådana här kvacksalverihistorier får mig att börja muttra och gå tokknas. Sidan var närmast manisk i beskrivningen av hur oumbärligt ämnet skulle vara. Oavsett hur oetiskt det är att lura människor i utsatta situationer är de här sidorna i princip omöjliga att komma åt.

Vi lever i en tid då det inte längre något skrivet är liktydigt med sanning. Mer nu än någonsin. Faran i att inte ha kunskapen att skärskåda och granska källan kan vara stor. Att träna sig på källkritik är viktigt - ett tränat öga kan också luras men är svårare att vilseleda.

Vad gäller vård och medicin är de läkemedel man behandlar med noggrant testade. Det som finns på den andra marknaden, den alternativmedicinska, finns där av en anledning

Några korta källkritikstips:
Ett kritiskt förhållningssätt till faktauppgifter, påståenden och slutsatser är grundläggande i all forskningsverksamhet. Att vara källkritisk innebär att man bedömer om den som sänder ut information går att lita på eller inte. Detta är kanske speciellt viktigt när man förlitar sig på information via Internet.

Det finns ingen strikt metod att gå efter, för att avgöra om en källa är källkritiskt korrekt eller inte, det handlar om att göra en helhetsbedömning. Det finns dock vägledningar du kan använda dig av, för att kunna göra din egen bedömning om källors tillförlitlighet när du t.ex. skriver uppsats. Nedan får du förslag på vad du kan tänka på när det gäller innehållet i källor.

De fyra klassiska kriterierna är: tid, beroende, äkthet och tendens. Dessa fyra kriterier kommer ursprungligen från forskning inom ämnet historia. Under lite andra benämningar hittar du dessa, samt några till under de följande rubrikerna.

Auktoritet

 • Finns det en erkänd myndighet, organisation eller expert bakom informationen?
 • Är författaren en auktoritet inom området?
 • Kan du av webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen? Exemeplvis:
  • http://www.scb.se/
  • http://www.sweden.gov.se/
  • http://www.infoo.se
  • http://www.dn.se
  • http://www.wikipedia.org/
 • Finns det en e-postadress till upphovsmannen eller organisationen, eller annan möjlighet till kontakt?
 • Varför har författaren/utgivaren publicerat detta på nätet?

Tips: Är du osäker på om författaren är seriös - googla personen och se vad du kan få fram. Eller sök i till exempel Web of Science och se om författaren finns med där.

Innehåll

 • Är informationen skriven på ett objektivt eller subjektivt sätt?
 • Innehåller informationen fakta eller är det författarens åsikter som anges?
 • Välj dina källor utifrån den typ av information du behöver. Det är inte alltid fakta du behöver.

För webbplatser: Det är viktigt att skilja på webbplatser med faktainnehåll och webbplatser med debattinlägg, synpunkter, propaganda o.s.v. Är innehållet unikt eller kan man hitta liknande information eller till och med bättre på andra ställen?

Aktualitet

 • Kontrollera datum när informationen är upplagd. Den hittar du oftast överst eller längst ner på sidan.
 • Behöver informationen uppdateras och isåfall hur ofta uppdateras informationen?

Informationens omfattning

 • Är alla aspekter av ämnet täckta (d.v.s. bredden av informationen)?
 • Hur detaljerat är ämnet beskrivet (d.v.s. djupet av informationen)?
 • Är informationen begränsad till vissa tidsperioder?

Tillförlitlighet

 • Går det att jämföra med andra källor inom samma ämne?
 • Är det samstämmighet mellan källorna eller skiljer de sig åt?
 • Finns det en källförteckning eller litteraturlista? Sök efter första källan eller kontrollera materialet noga.

Målgrupp

 • Vilka vänder sig informationen till?
 • Passar det verkligen för det arbete som du skall göra?

Användarvänlighet

 • Är informationen välstrukturerad?
 • Finns det en förteckning över innehållet?
 • Finns det bilder på sidan? Hjälper bilderna till att berätta om innehållet?
 • Är texten lätt att se och läsa?


Om du inte kan få fram tillräckligt med uppgifter för att kunna skriva en fullständig referens - jämfört med om du skulle skriva en referens till en bok eller en artikel - fundera allvarligt på om du inte ska välja en annan källa. En text publicerad på webben - vare sig det är som webbsida eller pdf - ska klara samma kvalitetskrav som en text utgiven i bokform eller som artikel.

Sååå...(politikfakta)
---------------------------------------------------------------------
Är du höger eller vänster? Här är ett enkelt men mycket exakt test för alla som undrar var de befinner sig på den politiska höger/vänster-skalan:

1. Om du är höger och homosexuell så lever du livet precis som en vanlig Svensson. Om du är vänster och homosexuell så demonstrerar du, är fördomsfull men kräver respekt och tolerans av alla.

2. Om du är höger och arbetslös så försöker du genast skaffa dig ett nytt jobb. Om du är vänster och arbetslös så undrar du först vem som nu s...ka betala dina räkningar och sedan vem som ska ordna ett nytt jobb till dig.

3. Om du är höger och inte gillar en persons åsikter så argumenterar du för din åsikt eller så går du där ifrån. Om du är vänster och inte gillar en persons åsikter så smutskastar, hatar och mordhotar du personen eftersom du tillhör ju de ”goda hatarna”.

4. Om du är höger och ogillar jakt så jagar du inte. Om du är vänster och ogillar jakt så vill du förbjuda alla att jaga.

5. Om du är höger och blir sjukskriven så räknar du inte med att få någon hjälp men blir tacksam när du får den. Om du är vänster och blir sjukskriven så kräver du pengar, att få den bästa vården, gratis medicin, att andra ska betala för den hjälp som du får men är inte det minsta tacksam för det.

6. Om du är höger och en vän tjänar mer pengar än du gör så gratulerar du och blir glad för vännens skull. Om du är vänster och en vän tjänar mer än du gör så blir du avundsjuk och ser den fd. vännen som en klassförrädare.

7. Om du är höger och är vegetarian så äter du inte kött. Om du är vänster och är vegetarian så vill du förbjuda alla att äta kött.

8. Är du höger och feminist så vill du stödja kvinnor i andra länder där de har det mycket värre än i Sverige. Du tror på att man kan få jämlikhet genom politiska beslut. Är du vänster och feminist så hatar du män, patriarkatet och kapitalism. Du anser att riktig jämställdhet bara kan uppnås genom våld mot män och könskvotering.

9. Om du är höger och patriot så är du stolt över landets sportsliga, ekonomiska, industriella och kulturella framsteg i världen. Om du är vänster och patriot så är du stolt över de höga skatterna, miljonprogrammet och att du lyckats hindra nationalsången från att spelas på barnens skolavslutning.

10. Om du är höger och läser detta så klickar du förhoppningsvis på Gilla och delar det vidare till dina vänner. Om du är vänster och läser detta så är du sedan länge kränkt och kommer inte nämna detta test för någon annan.
----------------------------------------------------------------------------
 Sååå soprent alltså!!!

Den gyllene regeln ”om något låter för bra för att vara sant är det oftast det” kommer man också långt med...

...Almost Easy... eller hur...