Planeter...
...har med astronomi att göra. Idag - eller rättare sagt detta dygn - är det Astronomins dag och natt. Astronomins dag och natt gör det fantastiska med astronomin och universum tillgängligt för folk i hela Sverige. I dag den 28 september 2013 blir det Astronomins dag och natt för andra gången. Har du något du kan sysselsätta dig med denna dag för att uppmärksamma dagen? Titta efter: http://www.astronominsdag.se/program
Ja astronomi är fantastiskt. Ibland kan jag sakna lite att inte undervisa i fysik och få stå där och koppla sladdar eller berätta om planeter, universum och de gamla grekerna och deras förvrängda världsuppfattning. Men det är lite mindre arbetsbörda att fokusera på två ämnen och jag tycker ju biologi och kemi är ännu roligare. Men astronomin...
...är vetenskapen om himlakropparna och universum. Den innefattar kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill säga universum. Vidare är astronomin ett av de absolut äldsta vetenskapsfälten och kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Det var dock först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Säger bara Galileo Galilei - samhället då var inte gjord för modern vetenskap. Bli fängslad och satt i livstids husarrest för att man säger att solen är i centrum och planeterna snurrar runt den...
Trots sin ålder utvecklas astronomin idag snabbt och ny kunskap kommer fram i snabb takt. Astronomi bör inte blandas ihop med astrologi, även om tidiga astronomer ofta även var vad vi idag skulle kalla astrologer. Ämnena är dock numera strikt skilda från varandra. Däremot är astrofysik nära relaterat och termen används ibland synonymt med modern astronomi.

Ja denna fascinerande astronomi...
...inte att undra på att så många vill besöka rymden...
...som Linus Wahlgren...

...och såklart smurfer...

Första levande varelsen i rymden då? Det kan ni väl?
Hunden Lajka med Sputnik 2 den 3 november 1957. Hundar... En vanlig sjukdom bland hundar är rabies som vi uppmärksammar idag för det är internationella rabiesdagen. I Sverige är rabies mycket ovanligt i och med att våra hundar vaccineras, men ute i världen är problemet desto större. I Kina vaccineras endast tio procent av alla hundar. Där sprider sig smittan snabbt och 3000 kineser dör årligen. Framför allt är det i Kinas storstäder där den stora skaran finns i medelklassen och det blir alltmer populärt att skaffa sig hund. Kunskapen om rabies är liten i  stora landet Kina, så man vet inte om att man måste vaccinera sin nyinköpta hund. I Kina finns det 75 miljoner hundar, så det är många hundar som riskerar att smitta människor. I Sverige har bara två svenskar vårdats på sjukhus för rabiessmitta under de senaste trettio åren och då har de blivit smittade på semester i Asen. Rabies (även lyssa eller vattuskräck) är en virussjukdom hos varmblodiga djur, som till exempel då hund. Smittan sprids genom bett av eller kontakt med pälsen på smittat djur. Rabies kan även överföras till människor, vanligen genom hundbett eller sårkontakt av päls. Virusangrepp på hjärnan ger bland annat mentala störningar, ibland raserianfall. Det tillstöter kramper och förlamningar, med svårigheter att svälja ("vattuskräck", hydrofobi). Det var väl lite "tur" att det står de sistnämna symptomen också - för hur många av oss kan ibland inte tycka att vi har mentala störningar med tillhörande raserianfall?  ;-) Tiden från det att man får smittan tills det att rabies bryter ut - inkubationstiden - är ofta flera månader. Det är då ofta svårt att spåra källan till sjukdomen. Patienten dör när de regioner i hjärnan som reglerar andningen drabbas. Det finns idag ett effektivt vaccin utvecklat mot rabies, vilket ges i förbyggande syfte till utsatta yrkesgrupper. Om vaccinet ges tidigt till infekterade individer kan sjukdomsförloppet stoppas. Det första effektiva vaccinet gjordes av Louis Pasteur 1885. Rabies kan orsakas av flera olika så kallade neurotropa virus, varav de flesta tillhör familjen rhabdoviridae. Sjukdomsförloppet börjar med att virus, som ofta överförts via bett, infekterar och förökar sig i människokroppens vävnader. Viruset når till slut fram till det centrala nervsystemet via perifera motoriska nerver, vilket ger upphov till encefalit – hjärninflammation – samt de traditionella neurologiska symtomen som är associerade till sjukdomen. Vid primalakulär rabies angriper viruset direkt efter smittan det centrala nervsystemet, vilket gör att personens prestationsförmåga ökar genom att personens nervsystem skickar ut flera nervimpulser än vanligt till kroppsdelarna. Personen får också en ökad hårväxt, detta tror man ledde till myten om varulvar.
Världshälsoorganisationen uppskattar antalet humanfall per år till mellan 30 000 och 70 000, de flesta i U-länderna. Till rabiesfria länder räknas bland andra Sverige, Norge, Island, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Japan. Smittan är relativt vanligt förekommande i Östeuropa men ovanlig i övriga Europa. I Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika är sjukdomen tämligen allmän. Globalt sett är (som tidigare nämnts) hund den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn.
Rådet "klappa inte djuren" får här en annan innebörd... Istället för att riskera att bli uppäten utifrån blir man "uppäten" inifrån...


Och nu överraskade jag mig själv. Men ibland är det är sant "Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools." (Napoleon Bonaparte) Allt bara flöt på när jag började skriva. Måste erkänna att jag hade lite ångest... ;-)
...
hur jag skulle få ihop rabies och astronomi...