Kära blivande regering - Ge er! Självfallet vill jag som lärare ha en bättre svensk skola. Men obligatoriskt gymnasium är INTE lösningen. Problem: Vi misslyckas med den 9-åriga skolan. Lösning: Vi erbjuder TRE ÅR TILL av vårt misslyckande! Tala om ett auktoritärt samhällstänk - stigmatisering av icke-gymnasister ska tvångsmotivera dem. Ja, tjena... Jag har arbetat som högstadielärare länge nog för att veta att majoriteten av eleverna (~99%) går gymnasiet utan att det är obligatoriskt. Det fåtal som inte går har det tillräckligt jobbigt och svårt att ta sig igenom de nio åren i grundskolan. Hur ska de orka tre år till? Bara att motivera dem att komma till skolan är ett dagligt arbete med flertalet av de elever som väljer att inte gå gymnasiet. Tänk er då att dingla med moroten "3 år till". Kontraproduktivt så det förslår. Obligatorisk gymnasieskola borde bytas till obligatorisk vistelse i verkligheten för politiker. Har våra politiker tänkt att det är meningen att någon någonsin ska få bli vuxen med den här inflationen i obligatoriska skolår? By the way... när de ändå är igång med att göra saker obligatoriska... Gör det obligatoriskt att arbeta också... Abrakadabra Simsalabim, så var det med den arbetslösheten... Men allvarligt - hur tänker de? De klagar på att betyg är hemskt och förstör barnen, men att tvinga dem läsa in högskolebehörighet är tydligen helt okej??? Logiskt tänkande är inget vi kan beskylla dem för i alla fall...
Utbildningsminister är inte bestämt än - det finns två kandidater. Ja, enligt mig är det pest eller kolera, men men... Den ene utav dessa två herrar har lovat att fixa skolan på 100 dagar. Igen - 100 dagar... Kom in i verkligheten, Tack! Som jag tidigare nämnt så väljer de flesta idag redan att gå gymnasiet. Självfallet så skulle jag önska att alla skulle vilja gå gymnasiet. Men läget idag är inte så och tvinga dem är inte rätt väg. Det finns faktiskt de elever som har ett klart arbetsmål och arbete efter grundskolan - de är inte många, men även de finns. Hur motiverande är det då att gå gymnasiet? Och för att fixa motivationen så att det går bättre för våra elever i skolan är väl inte rätta stället att börja i gymnasiet. Lite börja i fel ände... Lite som att Pippi skulle försöka borsta håret efter att hon har flätat det... Har jag tovor i håret så försvinner de nog då...
Alltså vi måste ju ta eleverna där de är - innan symptomen att skolan nu går käpprätt åt he.... Detta är alltså något som för de flesta uppstår långt innan gymnasieåldern. Och orsakerna till detta är som eleverna - individuella. Men det vi inte kan göra är att låta de gå nio år i grundskola och ignorera eventuella problem för att sen Aahh! Panik! Paniklösning är precis vad det här känns som. Det var något som våra blivande regeringspersoner kunde enas snabbt om, det tog bara två veckor... 
Och för de elever som ändå väljer gymnasiegång trots skolleda alt tröttnar under resans gång är inte heller ett obligatorium fram till de fyller 18 år lösningen. Detta tvång + förslaget att alla även ska läsa in högskolebehörighet... Moroten är inte bara skrumpen, den är genomrutten... Visst, man kan tvinga eleverna att komma till skolan den första tiden. Men med vilken insats? Att sitta av tiden på lektionerna gör säkerligen att de får ta studenten... NOT! Tror knappast att fler kommer att slutföra sina gymnasiestudier med det här förslaget - jag tror att vi kommer att se hel del droppa när de fyller 18 och skolplikten upphör. Så kära blivande regering! Tänk om - Tänk nytt! Vi vill inte ha FLER unga vilsna som går lost...