...från verkligheten...
Dags att stoppa manskvoteringen" 
Dags att stoppa vad? sa ni... Jo, tjena... YRMÖSSOR!!!

"Män kvoteras in i maktens rum på bekostnad av bättre lämpade kvinnor. Det är orättvist och samhällsekonomiskt problematiskt. Motståndare till representationskrav brukar förlöjliga metoden att bekämpa kvotering av män med positiv särbehandling av kvinnor. Men kvotering är inte är ett mål i sig; det är ett tillfälligt ingrepp i ett näringsliv som misslyckats med sin egen förändring. Kvoteringen av kvinnor rättar till en strukturell obalans; männens övertag omintetgörs och vågskålarna hamnar i linje med varandra. På sikt omformar det rekryteringen."

(---)

"Snedfördelning av makt mellan grupper i ett land är ett rättviseproblem, oavsett om det rör näringslivet eller staten. Eftersom en kvinnofientlig genusordning genomsyrar hela samhället måste den feministiska frigörelsen politisera nya områden. Sveriges nya regering har insett att jämställd makt inte är ett särintresse; det är en grundbult i demokratin."

Bara kände... jättesucken... Myt, myt och åter myt... Bara att hitta den här igen för att spräcka deras tokbubbla... Tur att jag har bra minne - för det tog inte så lång tid...

”Styrelserummen blir snart jämställda utan kvotering”

Att det alltid ska bli ett konstigt tjatter om att utfallet måste vara 50/50... fast vänta, det stämmer ju inte. Helst ska det vara 100% kvinnor för att vara jämställt. Feministisk procenträknare får en matematiklärare att slita i Pippiflätan och kvadrupelsucka... Hallå! Det finns ingen spärr som säger att kvinnor inte får söka till styrelser. Både kvinnor och män har samma rätt att kandidera dit. Om en kvinna vill till en bolagsstyrelse så söker hon sig dit. Jag vill det inte - alltså söker jag inte. Men jag har lika stor rätt som någon annan att göra det...

Varför ska någon annan bestämma vad som är bäst för en styrelse? Vilka personer som är bäst lämpade att sitta där? 2014 i Sverige är det inte många ställen det behövs på. I alla fall inte att plocka in fler kvinnor... Det är väl för tusingen upp till en ledning att bestämma vilka personer - utefter kompetens - som de behöver för just sitt ändamål! Att det kan vara bra med en könsblandning - jaja... men det ska inte staten... Just det... Staten vill ju bestämma allt nu mera... Fine! (eller inte då i mitt tycke) men bestäm då fördelning åt båda hållen!

Ja, ja alla ni skränhönegnällspotteister... protestera på ni. Tala om er mycket märkliga syn på jämställdhet och ert fabulerade patriarkat. Om ni nu vill ha jämställt - varför tar ni då er inte en titt på tex förskolor? Hur är den vanliga fördelningen där? Nä, jag orkar inte jobba så för er skull och ta reda på en siffra. Men jag skulle gissa på ett snitt ~85%... Sett ur genusperspektiv - skulle det då inte behöva kvoteras in män där? Ja reaktionerna på det är värre än <la la la> <bingolotto> <bingolotto> 

Så var det med den jämställdheten... ojämställdhet, ska vi väl säga istället. För det passar bara när det är till kvinnans fördel. Mycket märkligt att det som gäller i ena fallet - inte gäller åt andra hållet. Konsekventa? Näää... finns inte... går inte hitta... lättare att hitta en nål i en höstack... Världen genom rosa glasögon... Tröttsam den är...  Hela tiden så kommer den tillbaka till samma normstruktur, samma hackiga stenkaka... könsmaktsordning, bla bla bla... Och därför kan samma teser vändas och vridas så att det passar in i ert syfte. De så kallade jämställdhetsgruppernas syfte - som då övervägande består av kvinnor... Hejsan hoppsan här... Trovärdighet nolla, liksom...

Jag tror inte på kvotering åt något håll. Kompetens ska alltid komma för kön! Alltid! Inga kön som ska gå före i kön här inte... Men bara för att jag inte kan låta bli så måste jag ha en liten ordlektion. För de kära författarna till "stoppa manskvotering" är inte bara ute på de rosa molnen gällande textinnehållet. Ordet kvotering... Kort och enkelt kan jag väl säga att kvotering används som ett instrument för att få in personer på en plats av underrepresenterad grupp. Fakta: hur underrepresenterade är männen ni talar om? Nä, just det. Kvotering är alltså helt fel ord att använda i er text. Ämnet Sofia - okej, åter till ordförklaringen. Så kallad "positiv särbehandling" (urk vilket uttryck) används för att upprätthålla eller uppnå en jämn könsfördelning på en plats. Bara att använda ordet 'positiv' - näää... bort bort bort... För hur positivt är det för en person att få plats på grund av sitt kön. Det är ju fördummande rent ut sagt. Och hur positivt är det för platsen att få en mindre lämpad person där... Hej konkurs liksom... kanske i alla fall... Nej! kvoteringstrams går bara bort. Håller inte i Sverige 2014. Men ni fick en liten ordlektion. På tal om lektioner och skola...  

Hej där Gurra - du kan ej stilla stå
dagar kvar nu sjuttiotvå
Seså jobba nu och skippa tugget
Du lovade ju - rätsida på plugget


/lärare 007 med rätt att undervisa
Hon hjälper ju bara till att hålla reda på dagarna. Ny på jobbet kan behöva ett vakande öga och en hjälpande hand... Watch over you...