...fast det var inga helgon som ramlade in genom mitt brevinkast...

...men lite med helgonvärlden att göra har det...
...för det var det här:

Mitt röstkort till Kyrkovalet.
Röstkort till kyrkoval - nej det är inte att jag står och tittar på kort över olika kyrkor och bestämmer vilken som är finast... ;-)
Kyrkoval är...
Vad säger Google?
Kyrkoval avser ett demokratiskt val som hålls i ett kristet samfund för att rösta fram lekmannaföreträdare, också kallade kyrkopolitiker. Som sådana val räknas bland annat de val i Svenska kyrkan som hålls vart fjärde år. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Sedan Svenska kyrkan år 2000 fick ändrade relationer till staten ansvarar kyrkan för valen och de är numera direkta val på alla nivåer. Med direkta kyrkliga val menas alla de val som vid ett och samma tillfälle tillsätter de beslutande instanserna i Svenska kyrkan.

Till och med 1994 ägde de direkta kyrkliga valen rum i oktober samma år som de allmänna valen, och mandatperioden var från 1970 tre år. 1994 valdes kyrkofullmäktige för tre år, medan mandatperioden i de allmänna valen då ändrades till att vara fyra år. Därmed kom det sig att det arrangerades kyrkliga val i september 1997 (fortfarande av de statliga och kommunala myndigheterna) för en period av fyra år, eftersom de allmänna valen ägde rum först 1998. Syftet var att åstadkomma val under olika år framöver samt att övergången från en statlig kyrka till en mer självstyrande kyrka skulle ske med ledamöter som deltagit i övergången.

16 september 2001 var första gången som kyrkan ansvarade för valen, och det var också första gången som valen till stiftelsefullmäktige och kyrkomötet blev direkta. Tidigare utsågs dessa organ indirekt genom elektorer i församlingen i församlingarna. För att ha rösträtt i de direkta kyrkliga valen måste man vara medlem i Svenska kyrkan, vara folkbokförd i Sverige senast då röstlängden fastställs och ha fyllt 16 år senast på valdagen. 

De tre valen:
Kyrkofullmäktige: I ett kyrkofullmäktige behandlas frågor som rör församlingens eller pastoratets liv, till exempel om verksamheten som bedrivs och om vilka mål församlingen ska arbeta för. Valsedlarna är vita (med undantag för i Göteborg (ja där är vi speciella ;-)) där det genomförs två lokala val – ett till samfälligheten med vita valsedlar och ett till församlingen med gröna valsedlar).
Stiftelsefullmäktige: Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Valsedlarna är rosa.
Kyrkomötet: Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och har 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden. Kyrkomötet beslutar också om till exempel hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till. Valsedlarna är gula.

För att tala sanning så blev jag egentligen inte mycket klokare. Vissa delar låter som rena grekiskan...
Ordet demokrati kommer ju från grekiskan...

Ska man då rösta? Självklart - det är ju den demokratiska rättighet vi har. Och skyldighet att ta vara på demokratin. Så rösta ska man på något sätt göra. Men varför i herrens namn (häpp!) kan vi inte få göra det via internet? Inte säkert, kränker integriteten (sa någon FRA...) bla bla bla...
Jag sköter för sjutton mitt konto via internet - mina pengar är viktigare än om folk får reda på vad jag röstar på. Tänk om:
1. De jag röstade tar kontakt och frågar varför? Ja då vet jag vad jag inte ska rösta på i nästa val...
2. De jag inte röstade på tar kontakt och frågar varför? Ja just det... och tänker inte göra det nästa val heller...

Jag menar inte att alla måste rösta via datorn. Det ska fortfarande gå att gå till "posten" (var det nu är) för att rösta några dagar i förväg. Det ska fortfarande gå att gå till sin vallokal och ställa sig bakom fula skärmen för att i hemlighet ploppa ner lite sedlar i sina kuvert. Men de som vill ska kunna välja att göra det vi dator. Det är väl ett fritt val? Var det inte det demokrati var?