Alter Bridge: Black Bird

En grym värld ja, men inte så statiskt som den svarta fågeln... fåret... vill göra gällande. Jag talar om Sveriges radio: "Killar som håller med om påståenden om stereotypa könsroller och är negativa till jämställdhet löper flera gånger större risk att begå våld eller kränkningar, visar en ny undersökning."

Jaha... Då var vi där igen... Vadå för undersökning... jo...

"en undersökning som utgått från Ungdomsenkäten 2012 som görs av före detta Ungdomsstyrelsen, som bytt namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor."

Och det blev vi ju sååå mycket klokare av, eller inte alls då... En koll på deras hemsida så får man ganska snabb uppfattning om deras agenda... Andas godhetsvänster- och feministtankar... Det är min uppfattning - gå gärna in där själva för att bilda er en egen uppfattning... Men meningen... "Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska förebygga pojkars och unga mäns utsatthet för och användning av våld." säger väl allt...

Och det faktum "att som man ropar får man svar" är ju känt som länge. Man kan bevisa det man vill bevisa beroende på hur man väljer att formulera frågorna. Och frågorna... ja, de kan vi nog få titta i månen efter...

Men... "Det visar sig då att de killar som är negativa till jämställdhet, och dessutom har stereotypa föreställningar om könsroller, löper 3,2 gånger så stor risk att begå våldsamma eller kränkande handlingar. För tjejer är risken 2,5 gånger så stor."

Tänka sig - hela 3,2 gånger större mot tjejernas 2,5 gånger... Så stor skillnad att då utelämnar man att diskutera det...

Att det är Sveriges Radio - alltså Public Service - som framställer deras rapport gör ju inte saken bättre. För vilken syn som råder där vet vi - den feministiska agendan... Den där killar förväntas bära på en arvssynd bara för att de har en y-kromosom. Jag skulle snarare vilja säga att det är en motreaktion på det sk goda samhällets krav att de ska bli mer feminina. Att det istället gör att de går så långt åt andra hållet som möjligt. Att de tar till den roll dessa feminister säger är manlig - att bruka våld... Alla vi som har minsta gnutta vett i skallen vet ju att så är inte fallet - det är en minoritet individer av männen som är våldsamma. Men den feministiska agendan...

Det här tycker jag bara visar att vi som har en förmåga att tänka utanför identitetspolitikens feminism inte passar in. Inte vi kvinnor som har en förväntad syn på att vi ska bära offerkoftan. Men allra minst killarna ryms inom feminismen. Vad sägs om att istället möta varje individ där den är?

Men åter till undersökningen - jag skulle faktiskt bra gärna vilja veta hur den gick till samt hur "stereotypa könsroller", "kränkning" och "negativ till jämställdhet" definieras i undersökningen. Utan att klargöra vad man menar med så pass luddiga formuleringar blir ju undersökningen helt intetsägande. Men alla ska vi väl bli "hen" för att inte bli våldsamma...

Och tänk vilket käbbel vi skulle slippa om alla vore "hen"...

Kvinnor dominerar P3 Guld: "Yey! Äntligen jämställt!"
Män dominerar Guldbaggen: "Buu! Patriarkal filmmaktsordning!"

Fullt av gubbslem...
...guldbaggen blev guldgubben

Och vi skulle slippa kvoteringstramset. Bästa sätt att bemöta trams är som vi vet... Så poppa popcorn och luta er tillbaka - för nu visas kvot the f**k
manus, regi och hela faderullan: könsfreden!

Könsfred - Ja tack! Det vore ett himmelrike...
...a little piece of heaven...