...ett bindande avtal...

Jahapp! Och så gjorde de som jag bad om...
I have so much to say
Hå och hej med Farbror Frej
...blåa och röda laget satte sig tillsammans och... resultatet... nja... nej, det var inte vad jag bad om. I stället för ideologisk debatt får vi en meskompromiss. Vad jag talar om? Jo, Pseudodebatten om betyg i åk 4 = kaffekokardiskussion när de stora & svåra besluten är alldeles för stora & svåra som då är invandring och försvar...

Och självklart skolan. Men fortfarande är allt i media tummen upp för betyg i åk 4 eller tummen ner för betyg i åk 4. Enligt mig så skulle det fungera med betyg från förskoleklass - eller från åk 8. Men bestäm er. Testa inte och experimentera med våra barn. Det är de som kommer att få betala notan för att man inte vill ta tag i pudelns kärna.

Båda parterna hävdar stöd från forskare. Att hänvisa till forskning är förvisso inte särskilt ovanligt i politiska sammanhang, men det är alltid ett lika opålitligt argument. Dels för att ”forskningen” är ett vitt begrepp och den som googlar ett par minuter finner snart att olika forskare kommer fram till olika resultat. Debattörer har en tendens att råka plocka upp just den forskning som stärker den egna linjen. Så också i fallet med betyg. Exakt vad forskningen har tittat på, om man har vägt in andra faktorer än bara betygsättningen för elevernas väl och ve, är exempelvis dolt i dunkel...

Men nu har de då nått något där de båda ska försöka framstå som vinnare. Fp med sina betyg och Mp med sin populism. Nu har herrarna Björklund och Fridolin alltså enats om att det från 2017 ska bli möjligt för 100 skolor att införa betyg från fyran. Björklund är glad för att ha fått igenom det - samtidigt är då Fridolin glad för att han har fått garantier om att betyg i övriga skolor även i fortsättningen ska sättas i åk 6. Ja, de kanske vill framstå som vinnare. Men vi lärare och framför allt barnen... som sagt - nja... Till saken hör att ett nytt betygssystem infördes så sent som 2013. Jag skulle verkligen först vilja se en utvärdering av betyg i åk 6 innan man går in för att sätta betyg även i åk 4.

Den tid och kraft som läggs i politiska debatten på betygsfrågan står inte någonstans i proportion till frågans verkliga betydelse  Och "experimentera" istället med annat som kan göra skillnad. Båda politiska sidor förvränger det på smaklöst sätt till sin "vinst". Men vinner barnen? Skolan? När får de lugn och ro? Är som om ingen bryr sig om konsekvenserna. Det kostar pengar, tid och lärarnas engagemang - för vad? Vem tror det kommer göra underverk?! De som står för kostnaden för överenskommelsen är inte du eller jag. Det kan bli ett antal tioåringar som nu ska börja betygsättas enligt ett system som enligt mig är helt fel.

För som jag sa innan - betyg kan funka för vilken ålder som helst. Men jag anser verkligen att systemet vi har nu måste ses över. För hur rimligt är det att så mycket fokus läggs på någons sämsta förmåga? Vi vet ju själva hur vi känner det - att om vi sår får hundra positiva kommentarer och en negativ. Vilken är det som stannar kvar hos oss...

...och så funkar då dagens betygssystem. Och ju yngre du är - desto mer så är jag säker på att det är den här sämre förmågan som kommer att etsa sig kvar i minnet...

Varför kan de inte inse detta våra politiker. Nej då, bara detta maktspel dem emellan. Samtidigt som hela diskussionen om betyg flyttar fokus från det som är viktigt - lärarkompetensen och resurser. Skolan har kommit att få en alltmer "fostrande roll" där skolans socialiseringsuppdrag ses som lika viktigt som utbildningsuppdraget. Eleverna ska fostras till goda medborgare och förses med verktyg för detta så att de kan skapa sin egen framtid och förverkliga sig själva. I vårt läraruppdrag ingår numera så mycket mer än undervisning. Det här är då en del av problemet och det skulle behövas ett skifte på många områden för att vända den nedåtgående trenden. Nu säger jag inte att vi inte ska ha del i barnens uppfostran - vi har ju dem ett antal många timmar i veckan. Men huvudansvaret på uppfostran måste ligga på föräldrarna. Och lärarens huvuduppgift måste få vara att vara just lärare. Och detta är enligt mig långt viktigare än betyg i åk 4.

Jag ser också mycket hellre att kraften läggs på stöd och uppföljning så att alla elever lämnar lågstadiet med tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Alla erfarna lärare vet hur viktigt läsförståelsen är för alla ämnen. Brister den brister det mesta. Men på lärarutbildningen och de som styr fortsätter sitt race. Särskilt då med att få in genus i allt. Att eleverna ges möjligheter att reflektera kring normer och föreställningar om män och kvinnor. Att ifrågasätta stereotypa könsroller och de föreställningar som existerar kring kön och sexualitet. Att eleverna ska få förståelse för sambandet mellan kön/sexuell läggning och status/makt. Fokus ligger på normer kring kön och sexualitet och deras betydelse för människors status...

Det verkar vara det viktigaste numera. Verkliga konsekvenser av värdegrundsdemokrati kan man nog säga. Du är fri att tycka som du vill så länge som du tycker rätt. Annars så ska det utbildas bort. Och glöm för allt i världen inte den sociala kompetensen - att alla får verktygen att bli sin egen lyckas smed. För den breda massan i mittfåran så funkar det här okej - men de svagaste slår vi ut genom att de behöver styrning. Och de starkaste eleverna behöver guidning och vägledning på en högre nivå - där tappar då Sverige i konkurrenskraft.

Ytterst anser jag att uppgiften måste vara att skapa bättre förutsättningar för givande möten mellan lärare och elever. En grundförutsättning är att yrkesvillkoren görs så attraktiva att lärarflykten kan hejdas. Men staten och skolhuvudmännen måste också göra mer för att stödja lärarna i en mer systematisk utveckling av arbetssätt och utvärderingar av vad som fungerar. Men om vi nu ska se något positivt så var det att de faktiskt satte sig ner och började diskutera skolan. Att de genom sin uppgörelse tog en väg runt en alldeles onödig och destruktiv konfrontation. Om de bara kan fortsätta och gå djupare in i diskussionerna kring skolan så skulle detta kunna bli den svenska skolpolitikens vändpunkt. Om de bara klarar att hålla mer än en sak i huvudet och att det finns mer än ett sett att lösa problemen...

Ja, ha det här var då mitt tredje långa inlägg om vår skola. Vi får väl se om det blir ett Chapter Four...