Live and learn...
...det gäller ju oss alla. I mitt fall är det också "live and teach"...
Med andra ord så är det måndag igen...
"The first five days after the weekend are always the toughest."

Stämmer väl, lite grann i alla fall...Men jag tycker att tiden går för fort även på jobbet. Det är så mycket att hinna med. Och nu menar jag inte bara all kunskap vi ska hinna lära ut på de få lektioner vi har att röra oss med. Nej det är ju så mycket annat vi ska lära alla barn.

De ska bli individer som fungerar i ett samhälle där man är tvungen att kunna interagera med varandra - både arbetsmässigt och i sociala sammanhang...

"All of us do not have equal talent, but all of us should have an equal opportunity to devolope our talents" (John F. Kennedy)
Individualisera och ge varje elev möjlighet att uvecklas. Alla är vi unika. Vissa lite mer än andra...

...Alla ska ändå få bästa möjlighet att kunna utvecklas utifrån där man är.

Viktigt att kunna tänka själva. Att inte bara tycka och tänka som någon annan bara för att det är bekvämast. Ett kritisk tänkande och ställningstagande - allt vi läser och hör är inte alltid sant. Då gäller det att kunna värdera och ta ställning.

"You cannot break free of indoctrination without regulariy exercisning your mind and thinking for youself." (Philip Arnold)

Att våga vara den man är. Att göra sina egna avtryck. Vi är inte födda för att följa i någon annans fotspår.

 "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life" (Steve Jobs)