...den radfeministiska familjen...

För visst ingår en i den när en - vilket är en självklarhet - vill förbjuda män rösträtt i ett feministiskt h-e? För visst ingår en i den när en faktiskt gillar en tweet där jag uttrycker att vi givetvis ska blunda för det där med fakta om hur det egentligen ligger till med rösträtten som en skrev om i sin artikel i SvD

I artikeln driver en linjen att eftersom kvinnor förvägrades rösträtt fram till 1921 bör män förvägras rösträtt i tio val framåt. En helt briljant idé ju! För att tesen med att kvinnlig rösträtt infördes först 1921 är en tes med extremt många frågetecken är ju helt sekundärt...

Att vi kvinnor i princip fick rösträtt i kommunalval- och landstingsval från och med 1863 spelar ingen roll eftersom detta inte kom att gälla i praktiken. För de facto var det ju så många undantag i lagen som uteslöt stora grupper från att rösta. Att detta också gällde män behöver vi inte bry oss om de var ju priviligierade ändå. Tror ni mig inte så googla patriarkatet, skaffa en analys och kolla era privilegier...

Kraven som fanns att få rösta var att man var bosatt i kommunen, myndig, att en hade taxerats för kommunalskatt och att kommunalskatten var erlagd. Röstantalet var också högre ju högre inkomst en hade. En kan läsa om kraven på Wikipedia.

Fakta? Men en känner ju hur orättvist det var! Det är ju det viktigaste i de här frågorna. Att det gav ett fåtal kvinnor rösträtt uppvägs inte av det faktum att lagen också uteslöt män från att rösta. Männen blev ju faktiskt fullt röstberättigade 1909 - långt före oss kvinnor som inte fick det förrän 1921.

Enligt feministisk räkning så är vårt sätt att räkna det enda rätta. Så de där sätten att räkna som kommer fram till att män fick FULL rösträtt först 1925 behöver vi inte ta hänsyn till - de teorierna stämmer inte med den feministiska räkningen och eftersom vi i förväg har beslutat vilket resultat vi skulle få så bestäms räknemetoden utefter det.  

Att männen kunde få sin rösträtt indragen fram till 1925 om en hade smitit från militärtjänst, straffats med fängelse eller inte betalat sin kommunalskatt? Ja, sådana karlar kan en ju inte lita på att de ska kunna rösta (förresten så finns det väl inga karlar vi kan lita på att de ska kunna ta det ansvar att rösta nu heller?) - så att dessa mån fråntogs rösträtten ska vi inte räkna in i statistiken. Då säger säkert vän av ordning att kvinnor inte behövde göra värnplikt. Hmpfff säger jag bara. Skulle vi kvinnor nedlåta oss att springa runt och leka pang-pang? Dessutom så behövds ingen militär - varken då eller nu - då vi har visat att det bästa sättet att alltid lösa alla typer av konflikter är med vår fenomenala radikalfeministiska samtalsbrigad...  

Självklart är vår historieskrivning dikotom - svart eller vit - antingen eller. Att en inte ger de faktiska - enligt oss helt irrelevanta - detaljerna utrymme som andra försöker påtvinga en i försök att få ens retorik att fallera tar vi inte hänsyn till. För vi känner ju att det är så här!

Nu kommer de här nutidsmänniskorna in och säger att en inte ska dra in runt hundra år gamla samhällsförhållande i nutiden - att det är som att argumentera för att bensindrivna bilar måste förbjudas då mätning på en T-ford uppvisat skadliga mängd gifter. Se där - nutidsmänniskan försöker dra in bilmaktsordningen i det hela. Men se det där går INTE att applicera som en allegori till hur vi kvinnor hade det och fortfarande har det. Och att det var männen som skapade dessa giftbilar visar på hur stark maktordningen är.

I just love the way you lie...