En liten påminnelse till er som tröttnat på er snubbe...

...men det ger i alla fall en förklaring till det där med inget kön...

Könsneutrala omklädningsrum är i bästa fall ett symboliskt slag i luften, i värsta fall kontraproduktivt. För mig som alltid kännetecknat mig som kvinna är det naturligtvis svårt att sätta mig in i hur det är att uppleva sig som inte tillhörig något av de två gängse könen, för vilka omklädningsrum vanligen är anpassade. Så det vore mig främmande att sätta mig till doms över andra människors subjektiva upplevelser och hur de ser på sin egen könstillhörighet. Men jag vet att många HBTQ-personer också upplever det som att det blir minst sagt märkligt - att det var lättare att vara HBTQ-person för tio år sedan...

Men vi kan ju faktiskt fundera på varför de könsuppdelade omklädningsrummen uppstått från första början. Min erfarenhet som ung flicka - och sen som idrottslärare i flera år - är att ett tungt vägande skäl till att inte duscha och byta om i könsblandade omklädningsrum är blygsel inför det andra könet. Jo, en nyfikenhet för det andra könet, att gärna spionera in i motsatta omklädningsrum (gäller både tjejer och killar) - men att byta om tillsammans skulle för de flesta vara ett big NO NO och skulle då resultera i att det inte blev något badhusbesök alls istället. Och detta för då att vi kan förstå att någon som upplever en annan könstillhörighet känner sig obekväm med den gängse uppdelningen.

Vad som däremot är obegripligt är på vilket sätt vederbörande skulle känna sig mer bekväm i ett könsneutralt omklädningsrum som vänder sig till "alla kön och inget kön", som det står på skyltarna. På vilket sätt skulle en enskild person känna sig mindre utsatt i en sådan miljö? Finns inte också risken att ett sådant omklädningsrum hemsöks av fluktare och andra med tveksamma bevekelsegrunder? Hur säkerställer badhuset att de som duschar där verkligen gör det av rätt anledningar?

Om det nu den traditionella könsuppdelningen av omklädningsrummen på offentliga badinrättningar upplevs som ett problem av vissa individer, vilket jag inte ifrågasätter, borde inte en mer självklar lösning vara en återgång till individuella omklädningsbås med vidhängande dusch, såsom det var brukligt längre tillbaka? På så sätt respekteras den enskildas integritet och det offentliga slipper att överhuvudtaget ta ställning till så privata saker som enskildas sexualitet och upplevda könstillhörighet.

Men unisexomklädningsrum - nog tror jag det skulle vara en bättre metod än...

Själv tänkte jag banta - köpte därför hem chips, kakor och godis... 🤗

Ja för det ÄR ju min diet - i alla fall kakor och godis. Det där med LCHF lämnar jag till andra...

Bröd med korv...

Den egentliga frågan är väl om det lockar folk...

Jag tycker mitt inre liv är rikt (fantasin de luxe ni vet) - men jag kliar mig i skallen och undrar hur vissa idéer egentligen uppstår...

Humor? Jahopp - då var jag utan humor numera för jag skrattar inte. Inte ens ett litet drag i mungiporna åt uppåthållet. Men just det att man tar just Zlatan i ett försök att bryta de oh så farliga könsnormerna...


(SvT)

"Är det okej att den manliga politikern gör en mjuk pussmun, att den kvinnliga vd:n inte ler mot kameran eller att chefen för tidningsföretaget har halsband eller nagellack?"

Och när vi inte tror att Sverige kan leverera mer så...Jag är ett fan att inkludering och integrering. Men vår nationaldag ska väl ändå vara svenska - att få möta svensk kultur? Visst kan man få ha sitt multikulti - det kan ju vara jättetrevligt, men hur hänger det ihop att fira Sveriges Nationaldag?

Ja, det är även första dagen i Ramadan - och den kan man givetvis fira och uppmärksamma. Men det är faktiskt inte första dagen i Ramadan som gör att den här helgen blev tre dagar istället för två, utan för att den svenska nationaldagen råkar inträffa just samma måndag - denna måndag - idag. Det här borde ha varit ett perfekt tillfälle att visa lite av svenska traditioner, våra sånger och danser – kort sagt den svenska kulturen. Vill de nu göra en mix så borde det kunnat stå och inte som det står nu att det firas en svensk nationaldag. Eller valt att det bara skulle vara en multikultifest - funkar det också. För ja ni vet att i Amerika så firar svenskar där midsommar. Att det för den sakens skull skulle bli en amerikansk tradition - inte en jalle liksom. Den inbjudan som skickades ut inleds som ni ser med välkommen till en familjefest med ”nya och gamla traditioner” och tittar man på programpunkterna så måste de gamla traditionerna vara en barnshow med Prinskörven och Kapten Snorkråka. Vad nu detta är??? Låter svenskt så det förslår - men jag skulle knappast vilja kalla det för svenska traditioner...

Vad får vi mer - jo vi får bland annat dans och musik från Uganda, Uzbekistan, Somalia och Brasilien. Azonto-dans från Ghana och så Bollywood opera. Skulle man inte ha kunnat tänka sig ett svenskt folkdansgille som visar upp svenska danser och lite svensk folkmusik också? Men nada sådant. Är detta verkligen ett sätt att introducera det nya hemlandet för de nya innevånarna - genom att inte visa en enda svensk tradition. Den här uppfattningen att det inte finns någon svensk kultur - vilka konsekvenser får det för de som kommit hit från andra delar av världen? Hur ska en person förväntas bli integrerad om samhället förnekar att det överhuvudtaget finns något att integreras in i? Den svenska identiteten utgörs i det sammanhanget av miljontals osynliga sociala koder, omöjliga att lära sig för någon som inte är född i landet. Är det verkligen så man tror att man kan få en integrering - att en multikulti i stort sett utan svenskt inslag ska gynna integreringen - helt enkelt bli en del av det svenska samhället? Jag är faktiskt mycket tveksam på att det är rätt sätt att gå tillväga...

Visst tycker jag att de även ska kunna behålla sina seder och traditioner som religion, sånger och dans - så länge det inte går emot svensk lag. Svensk lag måste väl ändå i Sverige stå över Sharia?

Att synen på kvinnor skiljer sig åt - vågar man inte som feminist säga det - så kan vi ju undra vilken nytta deras feministiska kamp har gjort det senast seklet. Av de som söker asyl i Sverige utgör kvinnor en tredjedel. De placeras på anläggningar där den största majoriteten av de inneboende är män - där många av männen har en kvinnosyn som den i det land och det kvinnoförtryck de flytt från. Detta är verkligen inte optimalt - men att bara flytta männen - löser det det verkliga problemet: kvinnosynen? Det tror jag verkligen inte - men att flytta de män som inte kan bete sig måste ändå göras som en första åtgärd. För att skydda kvinnorna måste vara prio ett. Se det som att det brinner i ett hus - att rädda levande ut är prio ett, men sen måste branden släckas!

Runt om i landet för frivilligorganisationer och myndigheter diskussioner med nyanlända om rättigheter och värderingar. Men det tas inte alltid emot positivt. Som en polis om informationsinsatserna på flyktingförläggningarna sa: "Det kan bli mycket hätska diskussioner om kvinnors rättigheter". Varför är det så här? Vissa hävdar i samhällsdebatten att kulturella olikheter kan påverka förekomsten av sexuella övergrepp. Många flyktingar kommer från samhällen där kvinnan systematiskt är underordnad mannen. Det påverkar synen på kvinnor. Men en del människor vägrar dock tala om kulturer. Vad spelar det för roll om man är svensk eller kommer från Irak? Sverige är inte perfekt. Patriarkatet är globalt! 

Nej, Sverige är verkligen inte perfekt. Men självklart finns det kulturer vars normer och värderingar påverkar attityden till kvinnors status och rättigheter. Få skulle ju hävda att den svenska synen på kvinnors rättigheter står nära den syriska, irakiska eller afghanska. Det är länder vars lagar är tydligt färgade av både hederskulturer och religionens framträdande roll i det vardagliga livet. Just därför är värderingsarbetet i asylprocessen nödvändigt. Sverige ska vara ett tryggt land för alla invånare. Men när asylsökande kvinnor inte vågar klä sig som de vill och inte vågar lämna sina rum så har samhället svikit kvinnorna rejält. Sverige kan inte betraktas som ett välkomnande land för flyktingar om vi inte kan erbjuda trygghet till nyanlända kvinnor.

Att vara så in i den med genusperspektiv och jämställdhetsperspektiv i allt i det svenska samhället - men inte på asylinvandringen och på anläggningarna. Nog för att jag tycker att det har gått till överdrift med genustrollandet i samhället i stort - men på asylboendena så behövs det. Det måste till att djupare motarbeta hur kulturkrockarna slår mot jämställdheten med så många människor som kommer från kulturer där synen på kvinnan skiljer sig avsevärt från vår syn på jämställdhet. Att tro att man bara kan dra åt skruvkranarna i asylinvandringen för att lösa problemen och inte ha en samlad politik för hur alla människor som är här ska integreras in i samhället är inte bara naivt. Det är ett farligt synsätt som i längden riskerar urholka den öppenhet som de flesta av oss värnar.

Den tystnadskultur, som tyvärr fått allt större acceptans i politiken, drabbar just alla de kvinnor, hbtq-personer och religiösa grupper som får sina grundläggande rättigheter kränkta på asylboenden. Det är cirka ett år sedan debatten om radikaliseringen av förorterna drog i gång på allvar när första debattinlägget kom där det lyftes fram att många kvinnor i Sverige inte kan röra sig fritt eller ett leva ett självständigt liv. För en del blev det en ögonöppnare. Men inte för alla.

Att tycka att exempelvis könsseparata bad är ett bra sätt att lösa problemet för de utsatta kvinnorna? Jag baxnar faktiskt över att noll reflektion förekommer över att det i förlängningen riskerar att dra undan mattan under fötterna för de som allra mest behöver samhällets stöd för att komma undan patriarkalt förtryck. Att vi har ett samhälle som inte alltid tar hoten om tvångs- och barnäktenskap på allvar är horribelt. Varje år är det barn som inte återkommer efter utlandsresa - som har blivit bortförda och bortgifta. Att sådant förekommer trots skärpt lagstiftning är fullständigt oacceptabelt. Ändå är det så verkligheten ser ut. Bland annat för att det finns en rädsla för att kränka, vilken leder till att framförallt flickor från familjer med en annan etnicitet eller kultur än majoritetsbefolkningen inte åtnjuter samma skydd och rättigheter som sina medsystrar. Vi får faktiskt inte glömma att jämställdhetskampen måste gälla ALLA kvinnor i Sverige. Att den ska gälla alla oavsett bakgrund, etnicitet, kultur eller religion.

Alla som tror på ett Sverige där människor inte begränsas, hotas eller nedvärderas på grund av sitt kön har ett ansvar för att se till att deras strid fortsätter tills dess att jämställdhet är en realitet. Inte bara vackra ord på ett myndighetsdokument och ett privilegium för vissa. I realiteten innebär kvinnohat, homofobi och annan inskränkthet att kvinnor och minoriteter blir ofria. På badhus kan kvinnor skyddas av personal och separata badtider. Men hur ska det fungera vid stränderna i sommar? Där finns inga badvakter, och det går inte att markera ut kvinnozoner på bryggor och stenhällar. Den relevanta frågan är hur flickor och kvinnor i vårt land ska kunna cykla ner till stranden och bada i sommar med samma självklarhet som tidigare. I det är genusteori inte till någon hjälp.

För någon månad sedan hölls Fadimegalan och om ett par veckor är det dags för Peladagen. Över hela landet uppmärksammar GAPF, Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime på olika sätt hedersvåld och förtryck. Sara Mohammeds fantastiska insats som en av grundarna till GAPF och det fantastiska jobb hon gör idag i arbetet mot hederskultur och hedersförtryck som verksamhetsansvarig för Riksorganisationen GAPF borde hyllas av alla som tycker att jämställdhetskampen är lika viktig för alla!

Men...Det är så sanslöst så jag saknar ord. Att de kvinnor (och även män) som själva upplevt och sett detta hedersvåld och vittnar om det blir kallade för rasförädare och andra fula tag för att tysta. Till er som står kvar starka  <3 <3  <3Finns en hel del personer som borde läsa Waries Diries "En blomma i Afrikas öken". Waries Diries är en kvinna - med rötterna i Somalia - som blev könsstympad som mycket ung. Beskrivningen av detta i boken är fruktansvärd och jag far illa av det trots att jag läst just detta avsnitt så många gånger. När hon sen som flicka står inför att bli bortgift så rymmer hon. Och så var det med somaliska kvinnor och inte förtryckta...

Och vi har den här tjejen:

Fatima Siad från Amerikanska Top Model. Född i Somalia med en somalisk mamma och en etiopisk pappa och som upplevde stor del av sin barndom i Somalia - hon kom till Amerika som trettonåring. Som sjuåring blev hon könsstympad... 

Majoriteten av kvinnorna i Somalia (över 90 procent) har genomgått kvinnlig omskärelse. Att jag beskrev de två ovan lite närmare beror på att de använt sina plattformar för att arbeta mot kvinnlig omskärelse och mot hederskultur och hedersförtryck. Detta borde vara känt även för de som säger sig föra den feministiska kampen här i Sverige...

I förorter och på asylboenden där kvinnor inte får gå utan slöja, där de hålls under stenkoll av männen, där de sextrakasseras och att kvinnor är könsstympade inte tillhör ovanligheten. Men att dessa kvinnor är förtryckta det får man inte säga - för då är man multikultifobisk. För mig att inte erkänna detta är att svika alla de kvinnor som fortfarande av olika skäl hotas, nedvärderas eller tvingas in i förutbestämda könsmallar. Men däremot är då den svenska kvinnan fortfarande förtryckt (och ett feministiskt arbete som behövdes och som förts under 100 år har gett nada? För ve den som säger något annat - så den svenska syltryggsfeminismen fortsätter med sitt trams. Det är menstjofaderallan, flasha tuttar, snippsnoppsräknande av tecknade figurer, efternamn...

...feministiska män som ska bidra i det viktiga...

Ja jösses, detta dagis! Säg den kvinnliga mattläggare som jobbar i högklackat. Jag är inte ens säker på att det finns jobb i Sverige som kräver högklackat. Och finns det så tillhör de väl klädkoden som man då har blivit informerad om innan man skrev på sitt anställningsbevis. Om detta kan vi då tycka vad vi vill - och det bör givetvis uppmärksammas och arbetas mot - men att en golvläggare jobbar i ett par obekväma pumps kommer varken göra till eller från i denna fråga. Så bra att en man måste testa för att se om det gör ont att jobba i obekväma skor för att sen kunna säga att det är fruktansvärt...

Och konstant dessa viktiga bolagsstyrelser. Tänka att kvinnor faktiskt kan välja själva - det finns inget som hindrar kvinnor att komma in i bolagsstyrelser. Ja, det finns lite strukturknök som med tidens gång kommer att radera detta. Men det måste få ta sin tid. Jämställdhet är att kvinnor faktiskt kan få välja själva - inte bli tvingade att ta ett val som de inte vill göra.

Verkar vara mycket viktigt mot det som sker på asylboendena och i förorterna. Prioritering någon? Ja, visst har alla rätt att föra sin egen lilla kamp för vad de tror är jämställdhet. Men att sådant där får så mycket större utrymme i våra medier - sjukt är vad det är. Allt detta - jag tror att snart har de spänt bågen för hårt och jag är rädd för att vi snart nått gränsen. Att mycket snart kommer det att komma en ordentlig motreaktion från killar/män och vi får ett otäckt könskrig, vilket är det sista jag vill. Jag vill inte att det ska bli blamegames (mer än vad som redan är) och att tjejer som grupp ska stå och gasta och visa att de är bättre än killar som grupp - eller att killar i grupp ska gasta och visa att de är bättre än tjejer som grupp. Jag vill att varje individ ska få möjlighet att göra det bästa av sig själv som individ. Det här är bara så destruktivt och kontraproduktivt.

Undantaget där kvinnor kan få vara lite överlägsna är väl det där i att föda barn då...


(Lundagård)

"...föreläsningen som rör könsskillnader. Då blir det politisk propaganda, inte nyanserad undervisning. (----) Det är konstigt att han får föreläsa i ämnet när han så uppenbart argumenterar för en viss ståndpunkt och förlöjligar alla andra förklaringsmodeller."

Så om en man kommer till sjukhuset med smärtor och svullen mage så kan han vara på väg att föda? 😳🙈

Som den kritiserade föreläsaren säger: ”Den moderna feminismens program kan inte genomföras i ett civiliserat samhälle. Män och kvinnor är biologiskt olika. De skilda livsval som män och kvinnor gör har ofta en biologisk grund och kan därför inte automatiskt tas som belägg för diskriminering.” ytterst noggrann med att hålla mig till det vi kan veta och belägga vetenskapligt. Vad jag lär ut är balanserat och nyanserat. Det här låter som förevändningar för att slippa föreläsningen, slippa det man inte vill höra." Typ så ja! Vad jag tycker om trygga rum lämpar sig inte att skriva. Men skulle jag råka på en "kön är bara en social konstruktion"-läkare på en mottagning så skulle jag nog behöva ett tryggt rum...
Eller hen... 😈

Men läs underbara Jämställdhetsfeministern! För Pepp Pepp Sverige <3 Bäst att se till att inte få några könsspecifika kroppsåkommor i framtiden...

...och det här med mens och befruktning?

Ja, ja... vissa läror - att använda miljoner färger och sudda i gränslandet måste vara ENDA sättet att göra befruktningen tydlig...

Tänk så lätt det ändå är...

Men hur skulle allt det där rimma med att kön bara är en social konstruktion? Och den här reklamen...

<host> <host> jo...
... visar då att kön bara är en social konstruktion 😂

Ja för kön är bara en social konstruktion! 🤔 Förutom klockan 14-15 då...

För de farliga männen...Patriarkatet! 😱

Impossible! Because - the könsmaktsordning...

Han kan inte ha gått på genusdagis!!!

Ja, jo, ja...
själv skulle jag vilja säga att på genusdagis så tvingas barnen att vara tvärtom det feministerna bestämt är könsstereotypt. Alltså att killarna måste leka med dockor - för att barn skulle leka förlossning???

Eller kanske...

...en bebis som fått en bebis? Sjukt!

Känns ju som att den där genuspedagogiken är framgångsrik...(AB)
...då en liten tjej på slutet av 70-talet (moi) trodde sig kunna spela fotboll. Inte bara trodde - hon kunde också ☺️ 

Hon som tog cykeln till fotbollsplanen när de flesta tjejkompisarna for till stallet. Jag vill inte påstå att mitt val var det vanligaste - men det ansågs då aldrig att tjejer inte kan spela fotboll. Och vad har hänt sen dess? Jo, fotbollen för tjejer och damer har utvecklats och utvecklats och breddas och vinner framsteg. Så hur kan då en liten fyra årig flicka säga att hon inte kan spela fotboll för att hon är flicka?

Vad jag tror? Detta är ord som lagts i ett barns mun (om barnet överhuvudtaget har sagt orden själv) med en med feministisk agenda som ska ituta barnet hur förtryckt hon är som flicka och vilka könsstrukturer som hon har att rätta sig efter. Istället för att ta de verkliga kamperna så ser man till att få in fler i kampen mot väderkvarnarna...

Blås lite på patriarkatet...

Okej nu är inte jag i de manliga omklädningsrummen så jag ska nog inte säga mer om en sådan skyltning... 

Och inte heller har jag varit i äktenskapskris...

...så jag bör nog vara tyst där också. Men jag tvivlar starkt på att övriga äktenskapskriser är bit av kaka...

Det här hur man väljer att formulera sig...Trodde det var det normala - att det var arrangörernas utställning...

Tacka vet jag tydlighet!!!

Försvarsmakten  <3 
...men får man verkligen säga arg lapp? Men det är nog ingen som ignorerar den i alla fall...

Lite som med "inga uteskor på gymmet" - det gäller inte mig. Det senare fallet stör väl mig då oändligt mycket mer. För att det är torrt ute - kommer ingen skit in. Vad sägs om smågrus, damm, djururin...

Hur man väljer att trampa...

Inget att se här - cirkulera! Absolut helt normal vänstervrist... 😖🙈

Skruttfot!!! Så blir det när man går med tankarna på annat håll och sätter foten liiite fel så att den bara viker sig och man dimper pang i backen. Ärligt så stör mig anledningen mer än foten av orsaker som jag inte orkar ta upp nu. Men foten - visst vet jag att den borde ha satt tryckförband direkt. Men inte ens jag - som den klumpsmurf jag är - går omkring med lindor i väskan. Ja, det var lite värre än jag trodde först - men alla som ska komma med sina synpunkter och förhållningsordrar som att jag vore typ 15 år? Jag vet att de menar väl - men snälla - när det kommer till sådant här: tro på mig när jag säger att jag har både utbildning, erfarenhet och intellekt nog att veta vad som hänt med min fot och hur den bör behandlas.

Nu var det inte bara män - annars hade man väl kunnat kalla det mansplaining? Nä, jag tycker inte det då det är av omtanke. Detta däremot...


Verkligen asgarv! Mitt twitterflöde är bra! Likväl hans som direkt svarade : "Jo men gumman. Så här ligger det till... 😂" Ja, för inte långt ifrån. Men de vågar inte använda "lilla gumman"... 😈������😂

Nä för männen i mitt flöde reagerade inte kränkt på det där med "män" - de tog det rätt och fick mig att skratta. Det här handlar om tramstweets som RT:s ut och så kommer det då kommentarer om hur det ligger till. "det är norska" "luftgitarrer syns inte" "diagnos kan vara väntad om man har googlad" etc etc... Ja, jösses...

Åter till foten - det var lite diskussioner över mitt huvud om balansplatta eller tåhävningar. Ja för balansplatter finns väl inte i varje hem?

😳 Det trodde jag att det var...

Många var också råden om kyla......så det var bäst att lyda - så GLASS it was!!! 😚❤️

För övrigt kan jag bara säga att foten är okej smärtmässigt - den håller för löpning i skogen ☺️

På språng...


Precis vad jag alltid gör! Sprejar på lotion med kläderna på medan jag är på full språng... 🤗

Att få små flygfän i mun, näsa och ögon - så värt det när man springer i denna underbara natur 😍

Ljudet av vatten - Sounds of blue...

Love running ❣
No one can ever slow me down - I stay unbound...

Mycket möjligt att det inte blir något blogginlägg på ett tag nu. Men det kan lika gärna komma ett om ett par dagar som om ett par veckor. Också möjligt att tramsmaja kommer med ett inlägg. Skrivlusten får bestämma hur det blir. Tills vi ses igen - ta hand om er. Själv ska jag ta hand om mig. <3